یکشنبه 30 دی 1397

به سامانه انتقادات و پيشنهادات بيمارستان شهيد بهشتي انزلي خوش آمدید

فرم انتقادات و پيشنهادات
 عنوان موضوع
 نام
 نام خانوادگی
 پست الکترونیکی
 تلفن تماس
آیا از پرسنل بیمارستان هستید ؟
شرح موضوع
 فایل متنی خود را ارسال نمایید (فرمت قابل قبول PDF می باشد)
 فایل صوتی خود را ارسال نمایید (فرمت قابل قبول MP3 می باشد)
 فایل تصویری خود را ارسال نمایید (فرمت قابل قبول jpg می باشد)