سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
فرم ها و آیین نامه ها نظارت بر درمان
چاپ
نام فایل   توضیحات
فرم چک لیست بازدید مطب توسط کارشناس نظارت بر درمان تکمیل می شود
 

 

مدارک مورد نیاز جهت مجوز اگونیست  
فرم بازدید از مطب دندانپزشکان  
 فرم صفحه دوم بازدید از مطب دندانپزشکان 
فرم درخواست موافقت اصولی
 این فرم شامل پنج فرم می باشد
 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/05
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   817