سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 15 فروردین 1399 English
جستجو:  
فرمها و آیین نامه ها واحد بهداشت مدارس
ردیف
بسته خدمتی       نام فایل
ته خدمتی 

خش خدمات بهورز

2
بسته خدمتی 

بخش خدمات پزشک

 3  بسته خدمتی 

پرونده سلامت

4  بسته خدمتی 

راهنمای تکمیل پرونده سلامت مدارس

 5  بسته خدمتی 

شناسنامه سلامت دانش آموزان

6  بسته خدمتی

اعلامیه بهداشت محیط در مدرسه 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/08
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1142