سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 9 مهر 1399 English
جستجو:  
فرم ها و آیین نامه ها واحد تغذیه
 فرم های برنامه پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ید واستفاده از نمک تصفیه شده
• گزارش سنجش نمک های خوراکی (ید دار تصفیه شده یا شست وشو شده ) در سطح مدارس روستائی
• فرم گزارش سالانه سنجش نمک های مصرفی خانوار ،سرشماری سالانه

: فرم های برنامه آهن یاری
• فرم گزارش عملکرد برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طریق آموزش تغذیه وآهن یاری
• چک لیست پایش مدارس تحت پوشش برنامه اهن یاری

 فرم های برنامه حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان
• فرم شماره 1 پایش وارزشیابی برنامه مشارکتی – حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان مشمول طرح
• فرم شماره 2 گزارش برنامه مشارکتی – حمایتی
• فرم شماره 3 شاخص عملکرد برنامه مشارکتی – حمایتی
• فرم شماره 4 –شاخص عملکرد برنامه مشارکتی – حمایتی
• وضعیت موجود برنامه مشارکتی – حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر 6 سال کشور
• فرم آموزش تغذیه کودکان تحت پوشش طرح مشارکتی – حمایتی 
 برنامه تغذیه مادران باردار و شیرده
شاخص های تغذیه ای مادران باردار
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/10
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  1
کل مراجعات :  1221
امروز :  3
دیروز :  0