سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 9 مهر 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد پیشگیری و بیماریها

رئوس برنامه ها

برنامه مبارزه با سل و استراتژی DOTS

برنامه مبارزه با بیماری جذام

برنامه مبارزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

برنامه مبارزه با فلج شل حاد

برنامه مبارزه با سرخک

برنامه مبارزه با دیفتری

برنامه مبارزه با کزاز نوزادی

برنامه مبارزه با سیاه سرفه

برنامه مبارزه با مننژیت

برنامه مبارزه با آنفلوآنزا

برنامه مبارزه با سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی

برنامه مبارزه با بیماری مالاریا

برنامه مبارزه با بیماری هپاتیت

برنامه مبارزه با بیماری ایدز

برنامه مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

برنامه مبارزه با بیماری التور

برنامه مبارزه با بیماری تیفوئید

برنامه مبارزه با اسهال خونی

برنامه مبارزه با تب راجعه

برنامه مبارزه با توکسوپلاسموز

برنامه مبارزه با بیماریهای آمیزشی ( STI )

برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

برنامه مبارزه با بیماری هاری و حیوان گزیدگی

برنامه مبارزه با تب خونریزی دهنده

برنامه مبارزه با سیاه زخم

برنامه مبارزه با کیست هیداتیت

برنامه مبارزه با لشمانیوز پوستی و احشایی

برنامه مبارزه با جنون گاوی

برنامه مبارزه با تب مالت

برنامه مبارزه با بیماریهای قارچی و پوستی

برنامه مبارزه با تراخم و اورام ملتحمه

کنترل عفونتهای بیمارستانی

بهداشت زندانها

مقابله با اپیدمی ها

برنامه کنترل هپاتیت

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشار خون و ادغام آن در نظام شبکه های بهداشت و درمان

برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور

برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث درنظام شبکه های بهداشتی درمانی

برنامه ثبت مصدومین در بیمارستانها

برنامه جامعه ایمن

برنامه ثبت سرطان

برنامه ادغام بهداشت روان واعتیاد درنظام شبکه های بهداشتی

برنامه نظام ساماندهی معتادان سخت دردسترس

طرح نظام مراقبت غیر واگیر

برنامه مبارزه با عقرب و مارگزیدگی

برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان

طرح پیشگیری وکنترل بیماری PKU

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/23


بیماریهای واگیر

برنامه کشوری ایمن سازی وبیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

برنامه مراقبت از عوارض ناخواسته ایمن سازی AEFI

برنامه کنترل سل واستراتژی درمان تحت نظارت مستقیم DOTS

برنامه ریشه کنی فلج شل حاد

برنامه کشوری حذف جذام

برنامه کشوری حذف سرخک

برنامه کشوری حذف سرخجه

برنامه کشوری حذف سرخجه مادر زادی

برنامه کشوری حذف کزاز نوزادی

برنامه کشوری کنترل هپاتیت منتقله از خون

برنامه کشوری کنترل سیاه سرفه

برنامه کشوری کنترل دیفتری

برنامه ایدز وبیماریهای آمیزشی وبیماریهای رفتاری

برنامه مراقبت بهداشتی مرزی و قرنطینه(IHR)

برنامه مراقبت بهداشتی زندان ها و ندامتگاهها

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل عفونت بیمارستانی

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بوتولیسم

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل فاسیولیازیس

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا (طغیانهاOUTBREAKS )

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماریهای حاد تنفسی

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماری انفلوانزا

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل روده ای با اولویت التور

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماری اسهال خونی

برنامه کشوری نظام مراقبت سندرومیک

برنامه مراقبتی مسمومیتهای ناشی از آب وغذا و غیره

برنامه بیماری تیفوئید

ثبت گزارش های تلفنی بیماریهای گزارش شده بطور مستمر و روزانه

نظارت بر اجرای برنامه بیماریهای انگلی

برنامه حذف بیماری مالاریا ( پروژه گلوبال فاند)

برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری مننژیت

برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری تب دنگ

برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری پدیکلوزیس

برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماریهای مشترک انسان دام( حیوان گــزیدگی، هاری، لپتوسپیروز، تب مالت، سیاه زخم، سالک، کیست هیداتیک، CCHF، ....)بیماریهای غیرواگیر

برنامه کشوری ثبت سرطان

برنامه کشوری نظام مراقبت بیماری فشارخون

برنامه کشوری بیماریهای قلبی عروقی

برنامه کشوری نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر

برنامه کشوری بیماری بتا تالاسمی ماژور

برنامه کشوری بیماری پی کی یو(PKU)

برنامه کشوری ژنتیک اجتماعی

برنامه کشوری دیابت

برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادن

برنامه ثبت حوادث

برنامه ثبت غرق شدگی

برنامه مار و عقرب گزیدگیاجرای برنامه های آموزشی

باز آموزی و نو آموزی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/23
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  1
کل مراجعات :  1175
امروز :  3
دیروز :  0