سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 4 مهر 1399 English
جستجو:  
معرفی واحد پیشگیری و بیماریها
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها یکی از واحدهای مرکز بهداشت است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماری های شایع شهرستان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص باربیماری (Burden of Diseas ) وعوامل موثردر آن بررسی ومطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید ، تا بتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت شهرستان بعنوان یک واحد سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخش های موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود درتحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.  
اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
1- سرکشی و نظارت بر کلیه مراکــز بهداشتی و درمــانی شهری و روستــایی و خـانه هــای بهداشت تحت پوشش مطابق بـرنامه تـدوین شده
2- پیشگیـری و کنترل و مـراقبت از بیماریهــای واگیـــردار ( مالاریــا سل – التــور- آنفلوانــزای فوق حــاد طیــور فلج اطفـال و ســرخک و سندوم سرخجه مــادر زادی ، مننژیت ...... )
3- پیشگیری و کنترل و مـراقبت از بیمــاریهای غیــرواگیر ( ســرطان فشــارخون ، دیــابت ، ســوانح و حــوادث و عرق شدگی )
4- پیشگیــری از بروز موارد جدید بتــاتالاسمی مــاژور بوسیله آزمــایش خون در کلیه زوجین پیش از ازدواج و مــراقبت از افراد تالاسمی ماژور
5- پیشگیـری از بیماری کم کاری مادر زادی تیروئید و افـزایش گذرای TSH در کلیه نوزادان 5 -3 روز بطریق آزمــایش خون از پاشنه پا نوزادان
6- نظارت و کنترل بهداشتی کلیه پرسنل و کشتی ها در مبادی ورودی و خروجی مرزهای آبی کشور توسط واحد مراقبت بهداشتی مرزی مستقردر سازمان بنادر وکشتیرانی بطور 24 ساعته
7- آماده باش جهت مهـار سریع در بروز انواع طغیـان بیماریهــا ( بیماریهای روده ای ، وبای التور بثوری ... )
8- همکاری در انجام غربالگری در پیشگیری از بروز موارد جدید سرطان معده با همکاری مرکز تحقیقات و گوارش کبد در استـان گیلان
9- نظارت بر کلیه مطب ها ، کلینک ها ، آزمایشگاهها ، فیـزیوتراپی و بیمارستان در خصوص کنترل بهداشتی بیماریها
10- بیماریابی و تهیه نمونه های آزمایشگاهی بطور رایگان از بیماران مشکوک به ( سل ، مالاریا ، انواع اسهالهای شدید و ... ) و جمع آوری وتحویل نمونه های تهیه شده به آزمایشگاه رفرانس
11- پیش بینی تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز جهت بیماریابی مطابق دستورالعمل های کشوری
12-کنتـرل و انجام واکسینـاسیون کودکان زیر شش سال و زنان 49 – 15 ساله مطابق آخرین دستورالعمل های سازمان بهداشت جهـانی
13- انجـام واکسینـاسیون مننـژیت و تـوأم جهت مشمولین حداقـل 15 روز قبل از اعــزام به خدمت مقدس سربازی
14- پیشگیـری – درمــان – واکسینــاسیون موارد حیوان گــزیدگی در 24 ساعت از شبانه روز و پیگیری تا حصول نتیجه و سلامت شخص حیوان گزیده
15- انجام واکسیناسیون هپاتیت B برای گروههای در معرض خطر مطابق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان
16- انجــام کنتــرل بـرنــامه هـای کشــوری واکسینــاسیون همــاهنگی ( mass camping ) در خصوص هپاتیت B – سرخک و سرخجه و ....
17-کنتــرل و رعایت بر زنجیره سرما جهت واکسن هــای دریافتی از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
18-کنترل و نظارت مستمر در توزیع واکسن های به سطوح خانه های بهداشت مراکز / پایگاه های بهداشتی شهر و روستا
19- انجام سایر امور مربوطه ارجاعی 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/23
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1398
امروز :  1
دیروز :  2