سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 2 مهر 1399 English
جستجو:  
فرمها و آیین نامه ها واحد بهداشت خانواده

دستورالعمل ها و فرم های واحد بهداشت خانواده
ارزیابی ،طبقه بندی ودرمان کودک درمعرض خطر
ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک 2 ماهه تا 5 ساله
ارزیابی ، طبقه بندی ودرمان کودک مصدوم
فرم مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال
راهنمای ارزیابی و طبقه بندی کودک درمعرض خطر
دستورالعمل مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال
قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ویژه پزشک
راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ویژه غیر پزشک
مراقبت های اد غام یافته ناخوشیهای اطفال
راهنمای بوکلت چارت ویژه پزشکان
آشنایی مقدماتی با علت مرگ وطبقه بندی آن درنظام مراقبت مرگ کودکان
مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه پزشک W.C.C
مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک
تشخیص بارداری
مراقبت های پیش از بارداری
دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران- از دوران پیش از بارداری تا پس از زایمان
فرم مراقبت بارداری
راهنمای مشاوره، انتخاب و آغاز استفاده از روش پیشگیری از بارداری
دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری
راهنمای بهداشت باروری
دستورالعمل تکمیل فرمهای داخل پرونده بهداشتی
نام فایل
ارزیابی طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر ( ویژه غیر پزشک
ارزیابی طبقه بندی و درمان کودک مصدم
دستورالعمل تکمیل و فرم مراقبت ممتد مادران
ارزیابی طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر
مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران
راهنمای بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته کودک سالم  غیر پزشک
 راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم  ویژه پزشک
مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال( مانا
راهنمای بوکلت چارت ویژه پزشکان
مراقبت ادغام یافته کودک سالم  ویژه پزشک
  مراقبت ادغام یافته کودک سالم  ویژه غیر پزشک

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/23
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1287
امروز :  1
دیروز :  0