سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 9 مهر 1399 English
جستجو:  
مطالب آموزشی بهورزی
مطالب آموزشی مرکز بهورزی

 
آموزش الکترونیکی کمک های اولیه تزریقات و پانسمان
 
اصول آموزشی 5 گام اصلی آراستگی و نظم محیط کار در خانه بهداشت
مدیریت و کاهش خطر بلایا 
 خلاقیت 1 - آموزش غیر حضوری
 
خلاقیت 2 
5s 
یادگیری 
مدیریت استرس 
روانشناسی شخصیت 
آیین رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان 
فرسودگی شغلی کارکنان بعلت حجم بالا لطفا  از رابط آموزشی فایل مورد نظر را دریافت نمایید
 
برنامه دوره آموزشی مرحله دوم مراقبین سلامت  
عملکرد آموزش و بازآموزی سه ماهه اول 94 
برنامه عملیاتی 94 
مرحله اول و دوم مراقبین سلامت خانواده  
نسخه 3 حاشیه شهر دیماه 94 
دهان و دندان مراقبین سلامت 
نظام آموزش ویژه آزمون 
تغذیه 
راهنمای کامل تفسیر انواع آزمایشات 
/Upload/Modules/Contents/asset96/علایم حیاتی.pdf 
/Upload/Modules/Contents/asset96/طراحی آزمون.pdf 
/Upload/Modules/Contents/asset96/طراحی آزمون-فصل دوم.pdf 
 /Upload/Modules/Contents/asset96/تقویم آموزشی مرداد 98.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/تجهیزات خانه بهداشت طرز استفاده  وچیدمان آنها.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/تجهیزات خانه بهداشت.pdf
/Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.0(1).pdf 
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.1(1).pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.2(1).pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.3(1).pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.4.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.5.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.6.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.7.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.8.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.9.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.11.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.12.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.13.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.14.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.15.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.16.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.17.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.18.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.19.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.20.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.21.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.22.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.23.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.24.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.25.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.26.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.27.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.28.pdf
 /Upload/Modules/Contents/asset96/980415.Faslname100.29.pdf
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/23
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1368
امروز :  3
دیروز :  0