سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 9 مهر 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه های واحد بهورزی

ردیف

عنوان فعالیت

1

تدوین برنامه عملیاتی جامع مرکز آموزش بهورزی در اول هر سال جهت کلیه فعالیتها

2

برگزاری شورای بهورزی هر سه ماه یکبار و پیگیری مصوبات آن

3

برگزاری جلسه شورای مربیان در هر ماه و اتخاذ تصمیمات لازم و مصوب کردن آن جهت اجرا و پیگیری

4

پایش بهورزان خانه های بهداشت و دانش آموزان بهورزی توسط مربیان و مدیر مرکز

5

برگزاری آزمون جامع بهورزی شهرستان و پیگیری نتیجه آن و تقدیر از نفرات برتر آزمون

6

انجام دوره های باز آموزی بهورزان در گروههای مختلف طبق برنامه از پیش تعیین شده

7

برگزاری کلاسهای درسی آموزش تئوری برای دانش آموزان دوره های بهورزی در دو پایه طبق آئین نامه

8

برگزاری دوره های آموزشی عملی و کار آموزی جهت دانش آموزان بهورزی در خانه های بهداشت

9

برگزاری امتحانات کتبی – عملی و کار آموزی دانش آموزان بهورزی در پایان هر پایه تحصیلی

10

تهیه کارنامه تحصیلی در پایان هر پایه تحصیلی جهت دانش آموزان هر دوره بهورزی

11

برگزاری امتحان فینال پایان دوره دانش آموزان بهورزی و اعلام فارغ التحصیلی دانش آموزان

11

پیگیری و معرفی دانش آموزان فارغ التحصیل جهت انجام مراحل گزینش و استخدام

12

پیگیری مراحل جذب – مصاحبه و گزینش دانش آموز دوره جدید بهورزی

13

برگزاری جشن روز بهورز و جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان بهورزی

14

برگزاری اردوهای آموزشی تفریحی برای دانش آموزان بهورزی

15

پیگیری تهیه و تامین امور رفاهی و ملزومات آموزشی جهت دانش آموزان بهورزی

 16 

توزیع منابع آموزشی به بهورزان درسطح مراکز وخانه های بهداشت


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/23
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1103
امروز :  2
دیروز :  0