سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 3 بهمن 1397 English
جستجو:  
رئوس برنامه های واحد آموزش بهداشت

رئوس برنامه ها و شرح وظایف :

1-اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت متبوع

2- توانمند سازی کارکنان بخش سلامت در زمینه مباحث فنی و تخصصی آموزش سلامت
3- توسعه منابع علمی آموزش سلامت
4- ارزشیابی مداخلات آموزش سلامت
5- تولید رسانه های آموزشی استاندارد
6- بزرگداشت هفته سلامت و سایر مناسبت های ذیربط
7- جلب مشارکت سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در راستای توسعه و تعمیق محیط های حامی سلامت
8- توسعه آموزش سلامت در پایگاه های نیروی مقاومت بسیج
9- توسعه آموزش سلامت در مدارس حوزه علمیه

10- ارتقای کیفی آموزش های رابطین سلامت ادارات
11- مشارکت در پایش و ارزشیابی(طراحی، توانمندسازی کارکنان، نظارت بر اجرا) برنامه های آموزشی مراکز سلامت
12- ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای تابعه در صورت نیاز
13- برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه
14- طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه
15- آموزش کارشناسان حوزه های ستادی و محیطی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
16- توانمندسازی کاردانها و کارشناسان نظارتی آموزش سلامت مراکزتابعه برای ایفای وظیفه بهینه در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
17- برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
18- ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
19- مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه
20- سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش

21- جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

22- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

23- همکاری با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه

24- مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاه های مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در منطقه

25- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه

26- توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه

27- مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

 28- همکاری با سایر واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت و برنامه های باز آموزی

29- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه

30- جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت شهرستان

31- مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت حوزه های تابعه شهرستان

32- شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت

33- برنماه ملی خود مراقبتی فردی

33- برنامه خود مراقتبی سازمانی

34- برنامه خود مراقبتی اجتماعی

35- برنامه خودیاری
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/28
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   965