سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 11 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفی واحد آموزش بهداشت

رسالت گروه آموزش و ارتقاء سلامت:

سیاست گذاری،توسعه و تسهیل فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت در کشور به منظور توانمندسازی مردم برای ارتقای سلامت خود،خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند در راستای سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه کلان اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشور

بیانیه ماموریت :

این واحد با استفاده از توانائیها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید. همواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه ، گیرندگان خدمت ، کارکنان ، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد بهداشتی به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد. ما اعتقاد داریم ، نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند و بدین منظور افزایش دانش و مهارت افراد را در اولویت قرار داده و با توانمند سازی کارکنان و حفظ حرمت بستر را برای جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزیها فراهم می کنیم  بطور مستمر تلاش می کنیم تا مشارکت موثر تمام بخشها ی توسعه ( ادارات ، ارگانها و سازمانهای مرتبط ) درشهرستان  را جهت طراحی ، اجرا و ارزیابی برنامه های سلامت جلب کرده و به ایجاد ارتباط صحیح درون و بین بخشی اقدام می نمائیم.همواره در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان وزارت  و دانشگاه متبوع حرکت می کنیم .

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/28
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1208