سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی واحد گسترش شبکه
مسئول واحد:


نام نام خانوادگی -فاطمه پرویز بشمنی ،  لیسانس بهداشت عمومی 2- کارکنان واحد:  دکتر ژاله مرتضوی ، نیکو خانم سپاس خواه ، علیرضا ویرانی (کارشناسان گسترش ) ،طراوت  نیکپور ، کارشناس آمار 
تماس با واحد: 44552961-013گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات از طریق تعیین نوع و تعداد واحدهای ارائه خدمت , تعیین محدوده و جمعیت تحت پوشش هر واحد , ایجاد, تجهیز و راه اندازی واحدهای ارائه خدمات , احداث فضای فیزیکی مورد نیاز ارائه خدمت و نگهداری و بهبود استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی , جذب و آموزش نیروی انسانی محیطی و ستادی مورد نیاز برای ارائه خدمت, فراهم کردن امکان حضور دانشجویان علوم پزشکی در عرصه خدمات و نظارت و آموزش آنها ، ارائه خدمات لازم طبق زیج حیاتی و شاخص های بهداشتی جزء وظایف این واحد می باشد.

خدماتی که توسط این واحد ارائه می گردد:


شناخت خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی . بررسی ، مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی . ادغام خدمات در نظام شبکه مانند توانبخشی مبتنی بر جامعه پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی مطالعه و بازنگری طرح های گسترش شبکه با توجه به تغییرات سیاسی ،اجتماعی، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه . بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی
مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهیزات و نیروی انسانینظارت بر نحوه هزینه اعتبارات ساختمانی ، تجهیزاتی وبه روز رسانی بانک اطلاعاتی آنبرآورد و تامین و توزیع نیروی انسانی عرضه وانعکاس دستاوردهای بهداشتی ، درمانی به منظور جلب مشارکتهای مردمی وحمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه  تجهیز و راه اندازی مرکز آموزش بهورزی .  هدایت و نظارت بر مرکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد . بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی . بررسی و تحلیل گزارش های واصله ، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، گزارش عملکرد ، هماهنگی و شورای برنامه ریزی جهت واحدها و اعلام نتایج به سازمان های ذیربط . استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح روستا و شهر درراستای تحقق عدالت اجتماعی ودسترسی همگانی جامعه به امکانات بهداشتی ودرمانی پرداخت کارمزد و فرایند پایش عملکرد پزشک خانواده  پاسخگویی به درخواست ها وشکایات مردمی از نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی بررسی تنگناها و نارسایی های موجود درنظام ارائه خدمات و ارئه راه حل مناسب هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات. طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی  پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جارى و نظارت بر واحدهای تحت پوشش و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آنها
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1432