سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/16     تعداد دفعات مشاهده 56 بار     ساعت 10:19:17     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان انزلی

به مناسبت آغاز بهار علم و تربیت و روز اولین بازگشایی مدارس تا کنون، سرپرست شبکه و مسئولین واحد مهندسی بهداشت محیط ، حرفه ای و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان از نحوه اجرای شیوه نامه هایی بازگشایی مدارس شهر بندرانزلی بازدید کارشناسی بعمل آوردند.
 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی ،در این بازدید ها ضمن بررسی زیرساخت و موارد پشتیبانی بازگشایی مدارس از جمله مواد گندزدای محیط و ضدعفونی دستها،بازرسی سرویس های بهداشتی و وجود مایع صابون ووجود سطل زباله درب دار،نحوه فاصله گذاری اجتماعی دانش آموزان نیز مورد بررسی و نقایص احتمالی به مدیران محترم مدارس اطلاع وهمچنین به کارکنان خدمات مدارس نیز آموزشهای لازم ارائه و دانش آموزان در زمینه خود مراقبتی و رعایت مسائل بهداشتی توجیه لازم شدند.