سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 مهر 1396 English
جستجو:  
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   69  دیروز:   368  کل مراجعات:   89405
 
به وب سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر انزلی خوش آمدید
 
 
***بزرگداشت روز غذا : با حفظ وزن مناسب سلامتی خود را تضمین نمایید.‌***
13:31:16 1396/07/25
ارائه خدمات ازامروز 25 مهر ماه در ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت امام علی (ع)
شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی برگزار می کند :
12:02:49 1396/07/25
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی غذا در 24 مهرماه با توجه به شعار «تغییرالگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء سلامت» مصادف با هفته ملی سلامت بانوان ایران با شعار ورزش ، نسخه رایگان سلامت زنان همایش پیاده روی صبحگاهی همراه با صبحانه سالم با حضور مدیریت شبکه و همکاران برگزار میگردد.
13:08:11 1396/07/24
شهادت امام کاروان اسرای کربلا , نگین آرامش قلب اهل حرم , حضرت سجاد (ع) را تسلیت عرض می نماییم.
12:10:51 1396/07/24
به مناسبت هفته ملی کودک و غذا نمایشگاه نقاشی درمحل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بندرانزلی با محوریت کودک و غذای سالم به همت کارشناسان مربوطه برگزار گردید.
11:48:23 1396/07/24
در سال جاری ستاد برگزاری هفته مذکور ، با توجه به اهمیت و شیوع کم تحرکی در جامعه زنان کشور ( دو برابر مردان ) وتاثیر آن بر کلیه ابعاد سلامت آنان از بیماری های قلبی عروقی وسرطان ها به عنوان اولی ترین علل مورتالیتی تا مشکلات روانی اجتماعی ، اسکلتی عضلانی ، ناباروری و ...
14:04:14 1396/07/23
ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
21:39:32 1396/07/20
به مناسبت روز جهانی کودک به همت واحد سلامت کودکان شبکه ، بازدید از موزه‌ برای کودکان پیش دبستان و خانواده‌ های ارشد آنها رایگان شد.
بمناسبت هفته کودک صورت گرفت .
21:37:58 1396/07/20
دیدار جمعی پرسنل شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی با کودکان خانه سبز اندیشان وطن
دسترسی های سریع