سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 3 بهمن 1396 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد پیشگیری و بیماریها


بیماریهای واگیر

برنامه کشوری ایمن سازی وبیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

برنامه مراقبت از عوارض ناخواسته ایمن سازی AEFI

برنامه کنترل سل واستراتژی درمان تحت نظارت مستقیم DOTS

برنامه ریشه کنی فلج شل حاد

برنامه کشوری حذف جذام

برنامه کشوری حذف سرخک

برنامه کشوری حذف سرخجه

برنامه کشوری حذف سرخجه مادر زادی

برنامه کشوری حذف کزاز نوزادی

برنامه کشوری کنترل هپاتیت منتقله از خون

برنامه کشوری کنترل سیاه سرفه

برنامه کشوری کنترل دیفتری

برنامه ایدز وبیماریهای آمیزشی وبیماریهای رفتاری

برنامه مراقبت بهداشتی مرزی و قرنطینه(IHR)

برنامه مراقبت بهداشتی زندان ها و ندامتگاهها

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل عفونت بیمارستانی

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بوتولیسم

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل فاسیولیازیس

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا (طغیانهاOUTBREAKS )

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماریهای حاد تنفسی

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماری انفلوانزا

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل روده ای با اولویت التور

برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماری اسهال خونی

برنامه کشوری نظام مراقبت سندرومیک

برنامه مراقبتی مسمومیتهای ناشی از آب وغذا و غیره

برنامه بیماری تیفوئید

ثبت گزارش های تلفنی بیماریهای گزارش شده بطور مستمر و روزانه

نظارت بر اجرای برنامه بیماریهای انگلی

برنامه حذف بیماری مالاریا ( پروژه گلوبال فاند)

برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری مننژیت

برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری تب دنگ

برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری پدیکلوزیس

برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماریهای مشترک انسان دام( حیوان گــزیدگی، هاری، لپتوسپیروز، تب مالت، سیاه زخم، سالک، کیست هیداتیک، CCHF، ....)بیماریهای غیرواگیر

برنامه کشوری ثبت سرطان

برنامه کشوری نظام مراقبت بیماری فشارخون

برنامه کشوری بیماریهای قلبی عروقی

برنامه کشوری نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر

برنامه کشوری بیماری بتا تالاسمی ماژور

برنامه کشوری بیماری پی کی یو(PKU)

برنامه کشوری ژنتیک اجتماعی

برنامه کشوری دیابت

برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادن

برنامه ثبت حوادث

برنامه ثبت غرق شدگی

برنامه مار و عقرب گزیدگیاجرای برنامه های آموزشی

باز آموزی و نو آموزی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/05
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   886