چهارشنبه 3 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
تقویم کاری
چاپ
رنامه شیفت صبح درمانگاه تخصصی
برنامه شیفت صبح درمانگاه تخصصی:

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

داخلی

8:00

.......

شنبه

.....

دکتر حسنی

یک شنبه

......

.......

دوشنبه

......

 دکتر محمدخواه/ دکتر بلوریان

سه شنبه

......

......

چهارشنبه

...........

دکتربلوریان

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

گوش و حلق وبینی

8:30

دکتر علیپور

شنبه

.....

......

یک شنبه

.....

......

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

....

.....

چهارشنبه

...........

.........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

ارتوپدی

8:00

دکتر بدخشان مهر

شنبه

.....

.......

یک شنبه

......

........

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

.......

..........

چهارشنبه

10:00

دکتر بدخشان مهر

پنج شنبه

 

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

زنان و زایمان

8:30

دکتر نعمت صابری

شنبه

8:30

دکتر مهدی پور

یک شنبه

8:30

دکتر مهدی پور
 

دوشنبه

8:00

دکتر حامی

سه شنبه

8:00

دکتر خلعتبری

چهارشنبه

8:00

دکتر خلعتبری

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

جراحی

........

.........

شنبه

8:30

دکتر ایمانی

یک شنبه

........

.........

دوشنبه

8:30

 دکتر ایمانی

سه شنبه

....................

..............

چهارشنبه

..............

............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

بیهوشی

......

.......

شنبه

.......

..........

یک شنبه

........

.........

دوشنبه

.......

........

سه شنبه

........

.......

چهارشنبه

........

......

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

کلیه و مجاری ادرار

8:30

دکتر امیدی

شنبه

.....

..........

یک شنبه

....

.......

دوشنبه

....

.....

سه شنبه

8:30

دکتر امیدی

چهارشنبه

....

......

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

روان پزشک

8:00

دکتر نخستین

شنبه

.....

...........

یک شنبه

8:00

دکتر نخستین

دوشنبه

8:00

دکتر نخستین

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

..............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

مغز و اعصاب

....

........

شنبه

.....

..........

یک شنبه

8:00

دکتر سفیدکار

دوشنبه

.....

..........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

چشم 

8:00

دکتر محبی

شنبه

8:00

دکتر محبی

یک شنبه

......

.......

دوشنبه

.....

دکتر ریاضی

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

                                                                                   

ویزیت معاینه چشم بیماران دیابتی روزهای شنبه هر هفته صورت می گیرد.

 

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

         

اطفال

.........

...........

شنبه

9:00

دکتر فرهمند

یک شنبه

.......

.........

دوشنبه

.......

.......

سه شنبه

.......

........

چهارشنبه

..........

..........

پنج شنبه

                                                                                                            

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

     قلب

.........

...........

شنبه

8-12

دکتر ملکی

یک شنبه

.....

.......

دوشنبه

......

.......

سه شنبه

8-12

دکترملکی

چهارشنبه

..........

..........

پنج شنبه

 

                                 برنامه شیفت عصر درمانگاه تخصصی :

 

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

قلب

.....

.....

شنبه

.....

......

یک شنبه

3-7

دکتر ملکی (اکو)

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

.....

  ......

چهارشنبه

......

......

پنج شنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1264