پنجشنبه 14 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
تقویم کاری
چاپ
برنامه شیفت صبح درمانگاه تخصصی:

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

داخلی

 .......

........

شنبه

.....

 ..........

یک شنبه

......

.......

دوشنبه

......

دکتر بلوریان 

سه شنبه

......

.......

چهارشنبه

...........

دکتربلوریان

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

گوش و حلق وبینی

......

دکتر علیپور

شنبه

.....

......

یک شنبه

.....

......

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

....

.....

چهارشنبه

...........

.........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

ارتوپدی

.....

دکتر بدخشان مهر

شنبه

.....

دکتر طالشی

یک شنبه

......

........

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

..

دکتر طالشی

چهارشنبه

...... 

دکتر بدخشان مهر

پنج شنبه

 

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

زنان و زایمان

......

دکتر خلعتبری -دکتر صفرخواه

شنبه

.....

دکتر مهدی پور

یک شنبه

 ......

  دکتر پورسید

دوشنبه

.....

دکتر حامی

سه شنبه

.......

دکتر نعمت صابری

چهارشنبه

.......

.........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

جراحی

......

دکتر جواد موسی نژاد

شنبه

 ......

دکتر موسی نژاد دکتر ایمانی

یک شنبه

.....

دکتر جواد موسی نژاد 

دوشنبه

.....

 دکتر ایمانی

سه شنبه

....................

دکتر قربانپور

چهارشنبه

..............

............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

بیهوشی

......

.......

شنبه

.......

..........

یک شنبه

........

.........

دوشنبه

.......

........

سه شنبه

........

.......

چهارشنبه

........

......

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

کلیه و مجاری ادرار

......

دکتر امیدی

شنبه

.....

........

یک شنبه

....

.......

دوشنبه

....

.....

سه شنبه

 ......

......

چهارشنبه

....

......

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

روان پزشک

 ......

دکتر نخستین

شنبه

.....

...........

یک شنبه

.....

دکتر نخستین

دوشنبه

......

دکتر نخستین

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

..............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

مغز و اعصاب

....

........

شنبه

.....

..........

یک شنبه

.. ..

دکتر سفیدکار

دوشنبه

.....

..........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

چشم 

......

دکتر محبی

شنبه

......

دکتر محبی

یک شنبه

......

.......

دوشنبه

.....

.......

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

                                                                                   

ویزیت معاینه چشم بیماران دیابتی روزهای شنبه هر هفته صورت می گیرد.

 

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

         

اطفال

......

دکتر میرمحبوب

شنبه

......

دکتر فرهمند

یک شنبه

.......

دکتر میرهدایتی 

دوشنبه

.....

دکترمیرمحبوب

سه شنبه

.......

دکتر یوسفی  

چهارشنبه

......

دکتر میرمحبوب

پنج شنبه

                                                                                                            

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

     قلب

.........

دکتر ملکی

شنبه

.....

.....

یک شنبه

.....

دکتر ملکی

دوشنبه

......

.......

سه شنبه

.....

دکتر ملکی

چهارشنبه

..........

..........

پنج شنبه

   
 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 
عفونی 
.....
.........

شنبه

 .....

دکتر جعفری

یک شنبه

.......

..........

دوشنبه

......

.......

سه شنبه

.......

........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

 
 

ویزیت مشاوره تغذیه و رژیم درمانی توسط کارشناس تغذیه روزهای پنج شنبه هر هفته از ساعت 9 الی 11 صبح در درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید انصاری دایر می باشد.                             

 

 تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   3  کل مراجعات:   1751