سه شنبه 12 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
آزمایشگاه
چاپ

 

آزمایشگاه

مسیر دستیابی : طبقه همکف

مسئول فنی آزمایشگاه : آقای دکتر عباس مومنی

آزمایشگاه بیمارستان شهید انصاری رودسر به مساحت 200 متر بوده و شامل بخش های پذیرش ، نمونه گیری ، میکروب شناسی ، بیوشیمی ، سرولوژی ،هماتولوژی ، بانک خون و... میباشد.تعداد پرسنل شاغل در آزمایشگاه 15 نفر بوده که در شیفت صبح 8 نفر و در شیفت عصر و شب 2 نفر می باشند ( شیفت پرسنل چرخشی می باشد)

آزمایشگاه همه روزه به صورت 24 ساعته مشغول فعالیت بوده و پذیرش بیماران سرپایی از ساعت 7:30 الی 10 صبح می باشد و سایر آزمایشات بیماران سرپایی( اورژانسی ها ) و بستری در بخش های مختلف ، 24 ساعته در اسرع وقت قابل انجام می باشد.

 آزمایشگاه مجهز به تجهیزاتی همچون sysmex در بخش هماتولوژی (sysmex kx21)

-اتوآنالیزر در بخش بیوشیمیmindrey 380))

-Blood gas

- فیلم فتومتر

- فتومتر

- سیستم الیزاریدر

- سانتریفوژ

- بن ماری

- یخچالهای بانک خون

-فریزر

- چالهای نگهداری مواد آزمایشگاهی

- میکروسکوپ

- اتوکلاو

- دستگاه آب مقطرگیری

- ترازو

- کامپیوتر

-پرینتر

- روتاتور

-آنالیز

-شیکر

- سریفیوژ

- اسپکتروفتومتر

-کانتر هماتولوژی

آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد

 


 

نام آزمایش

ردیف

 


 

نام آزمایش

ردیف

 


 

Alk.p

16

 


 

FBS

1

 آزمایشات  بیوشیمی

 


 

Ca

17

 


 

BS

2

 


 

Ph

18

 


 

BS(2hpp)

3

 


 

Na

19

 


 

BUN

4

 


 

K

20

 


 

Cr

5

 


 

ABG

21

 


 

Uric Acid

6

 


 

VBG

22

 


 

CHOL

7

 


 

BHCG

23

 


 

TG

8

 


 

LDH

24

 


 

HDL

9

 


 

CPK

25

 


 

Troponin

10

 


 

CPK MB

26

 


 

BIlirobin(T&D)

11

 


 

Amylase

27

 


 

SGOT

12

 


 

Urea

28

 


 

SGPT

13

 


 

مایعات بدن

29

 


 

(Na) سدیم ادرار

14

 


 
   

 


 

(K) پتاسیم ادرار

15

 


 

2ME

35

 


 

ASO

30

آزمایشات سرولوژی

 


 

Widal

36

 


 

CRP

31

 


 

VDRL

37

 


 

RF

32

 


 

Cooms in Direct

38

 


 

Wright

33

 


 
   

 


 

Cooms Wright

34

     

 


 
   

 


 

PT

45

 


 

CBC

39

آزمایشات هماتولوژی

 


 

PTT

46

 


 

Retic

40

 


 

BT

45

 


 

PBS

41

 


 

CT

46

 


 

ESR

42

 


 

Blood Group

47

 


 

G6PD

43

 


 

Cooms Direct

48

 


 

شمارش سلولی ترشحات بدن

44

 


 
         

 


 
         

 


 

Blood Culture

56

 


 

Urine Analysis

49

آزمایشات میکروبشناسی

 


 

CSF Culture

57

 


 

Urine Culture

50

 


 

کشت ترشحات عمومی

58

 


 

Stool Exam

51

 


 

اسمیر مستقیم مایعات بدن

59

 


 

Stool Culture

52

 


 

Urin Amilase Rundom

60

 


 

OB

53

 


 

Urin Amilase24hrs

61

 


 

Bance jonze protein

54

 


 

Pleural Culture

62

 


 

Urin volume 24hrs

55

 


 

Urin Cr 24 hrs

63

 


 

FFP

66

بانک خون

 


 

U/A از نظر مواد احیاء کننده

64

 


 

Red Blood Cellpc

67

 


 

Pleural fluid

65

 


 

Cross match

68

     

 


 

Crayo

69

     

 


 

Platelet

70

           

سایر آزمایشاتی که در این بیمارستان غیر قابل انجام است ، طبق قرارداد به آزمایشگاه خصوصی دکتر مومنی ارسال میشود ( ارسال این آزمایشات تنها شامل بیماران بستری در بخش ها می باشد که شامل لیست زیر است)

D.Dimer

Free T4

ANA

Lipase

Free T3

dsDNA

Albumin

25 VitD

HBS Ab

Iron

PTH

HCV Ab

TIBC

Cortisol

HIV Ab

Ferritin

Prolactin

HAV Igm

Zinc

HB-Electropholis

HBS Ag

Manesium

CMV IGG

HBC Igm

Protein

CMV IGM

GGT

Estradiol

TOXO IgG

BHCG Titr

IgE

TOXO IgM

HbA2

Digoxin

Mono Test

URrin Protein 24hrs

progestrone

CEA

Urin Albumin

Hellico IGG

Alpha.F.P

Rub IgG

HbA1C

CA 19-9

Rub IgM

TSH

CA 15-3

 

T4

CA 125

 

T3

PSA Total

 

T3 UP

PSA Free

 

آزمایشاتی که به درخواست بخش اورژانسی می باشد در اسرع وقت انجام شده و به بخش مورد نظر اطلاع داده خواهد شد.

همچنین این آزمایشگاه مجهز به واحد پاتولوژی نمی باشد، به همین منظور نمونه های پاتولوژی توسط آزمایشگاه به مرکز استان آزمایشگاه رفرانس فرستاده می شود( نمونه های پاتولوژی شامل بیماران بستری در همین بیمارستان می باشند که عمل شده اند)

این آزمایشگاه برای بیماران سرپایی با بیمه های زیر طرف قرارداد می باشد.

نیروهای مسلح – تامین اجتماعی – کارمندی- سایر اقشار - خویش فرما- روستایی

 
                                                            
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/03
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   5  کل مراجعات:   1104