پنجشنبه 12 تیر 1399
EN
تاریخ 1398/12/22     تعداد دفعات مشاهده 190 بار     ساعت 12:27:12     گروه خبری اخبار شهید انصاری رودسر

با انتشار ویروس کرونا در گیلان طی اقدامی نوع دوستانه و همیاری خیرین شهرستان رودسر در روزهای مقابله با ویروس کرونا خیرین با همکاری و همیاری خود در این ایام به یاری بیماران حاد تنفسی شامل کرونا و مشکوک به کرونا شتافتند و با اهداء اقلام مشروحه ذیل موجب افزایش روحیه تیم درمانی بیمارستان شهید انصاری رودسر شدند. 

1 گروه کوهنوردی سماموس 5 دستگاه کپسول اکسیژن10 لیتری , 5 عدد مانومتر اکسیژن 

2- دفتر امام جمعه 2 دستگاه اکسیژن ساز 

3 -خانواده مرحوم جعفری از بستگان دکتر تاج 2 دستگاه پالس اکسی متر - 2 دستگاه مانومتر 

 4- آقای کاظمی - بازاری -کپسول اکسیژن 10لیتری 2 دستگاه - مانومتر اکسیژن 2 عدد 

و نیز کمکهای نقدی و تهیه موادغذای خیرین به این بیمارستان جای قدردانی دارد.