پنجشنبه 12 تیر 1399
EN
تاریخ 1398/12/07     تعداد دفعات مشاهده 109 بار     ساعت 14:27:35     گروه خبری اخبار شهید انصاری رودسر

گندزدایی از سطوح با استفاده از محلول ضد عفونی کننده و گندزدا به طور روزانه توسط واحد بهداشت محیط با نظارت مدیر بیمارستان آقای رمضان پور انجام می پذیرد.