جمعه 6 اسفند 1395
 
 
کلینیک تخصصی

مسئول درمانگاه : خانم مهرزاد

تلفن داخلی : 258

پرسنل بخش : 3 نفر پرستار  -  2نفر کمک بهیار

ساعت شروع به کار درمانگاه : 7:30الی2:30

درمانگاه تخصصی شامل کلینیکهای زیر می باشد:

ارتوپدی – اعصاب و روان- مغز و اعصاب- قلب- جراحی عمومی- چشم- داخلی- زنان و زایمان- کلیه و مجاری ادرار، گوش و حلق و بینی، عفونی ،اطفال و سونوگرافی

 

برنامه شیفت صبح درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید انصاری رودسر


 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

داخلی

8:30

دکتر حسنی

شنبه

8:30

دکتر حسنی

یک شنبه

11:00

دکتر فلاح چای

دوشنبه

...........

..............

سه شنبه

11:00

دکتر فلاح چای

چهارشنبه

...........

............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

عفونی

9:30

دکتر تاج

شنبه

....

.....

یک شنبه

9:30

دکتر جعفری

دوشنبه

9:30

دکتر تاج

سه شنبه

8:00

دکتر جعفری

چهارشنبه

...........

.........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

ارتوپدی

8:00

دکتر بدخشان مهر

شنبه

.....

.......

یک شنبه

......

........

دوشنبه

10:00

دکتر پورجعفر

سه شنبه

11:00

..........

چهارشنبه

10:00

دکتر بدخشان مهر

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

زنان و زایمان

8:30

دکتر نعمت صابری

شنبه

8:30

دکتر نعمت صابری

یک شنبه

........

.........

دوشنبه

8:00

دکتر پورسید

سه شنبه

9:00

دکتر حامی

چهارشنبه

8:00

دکتر حق بین

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

کلیه و مجاری ادرار

8:30

دکتر گلباغی

شنبه

.....

..........

یک شنبه

........

..........

دوشنبه

8:00

دکتر محمدیان روشن

سه شنبه

.....

..........

چهارشنبه

....

..........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

روان پزشک

8:00

دکتر نخستین

شنبه

.....

...........

یک شنبه

8:00

دکتر نخستین

دوشنبه

8:00

دکتر نخستین

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

..............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

مغز و اعصاب

9:00

دکتر یوسفخواه

شنبه

.....

..........

یک شنبه

8:00

دکتر سفیدکار

دوشنبه

.....

..........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

چشم

.....

......

شنبه

8:00

دکتر محبی

یک شنبه

......

.......

دوشنبه

8:00

دکتر اشرفی

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

ویزیت معاینه چشم بیماران دیابتی روزهای شنبه هر هفته صورت می گیرد .

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

گوش و حلق و بینی

 


 

.........

شنبه

8:00

دکتر علیپور

یک شنبه

8:00

دکتر علیپور

دوشنبه

.....

..........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

برنامه شیفت عصر درمانگاه تخصصی :

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

قلب

 


 

.........

شنبه

4:00

دکتر لزرجانی

یک شنبه

.....

..........

دوشنبه

.....

..........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

4:00

دکتر لزرجانی

پنج شنبه

اکو شیفت عصر یک شنبه هر هفته انجام می گیرد.

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

اطفال

.........

...........

شنبه

9:00

دکتر فرهمند

یک شنبه

8:00

دکتر حاجی خانی

دوشنبه

9:00

دکتر فرهمند

سه شنبه

8:00

دکتر حاجی خانی

چهارشنبه

..........

..........

پنج شنبه

 

سونوگرافی:

پزشک متخصص : دکتر آل حبیب

 

تمام ایام هفته بجز پنج شنبه ، علاوه بر بیماران بستری در بخشها ،بیماران سرپایی ( با نوبت قبلی )نیز پذیرش می شوند.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/03
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   33