پنجشنبه 25 مرداد 1397
EN
منو
 
 
 
کلینیک تخصصی
رنامه شیفت صبح درمانگاه تخصصی

 

مسئول درمانگاه : خانم حیدر پور

تلفن داخلی : 258

پرسنل بخش 3 پرستار            خدمات 1                    

ساعت شروع به کار درمانگاه :  7:30الی2:30

درمانگاه تخصصی شامل کلینیکهای زیر می باشد:

ارتوپدی – اعصاب و روان- مغز و اعصاب- قلب- جراحی عمومی- چشم- داخلی- زنان و زایمان- کلیه و مجاری ادرار، عفونی ،اطفال و سونوگرافی

                                                                                                                                         

     برنامه شیفت صبح درمانگاه تخصص:

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

داخلی

.....

......

شنبه

8:00

دکتر مظفری

یک شنبه

11:00

دکتر فلاح چای

دوشنبه

8:30

دکتر محمد خواه

سه شنبه

11:00

دکتر فلاح چای

چهارشنبه

...........

............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

عفونی

.....

.....

شنبه

8:30

دکتر جعفری

یک شنبه

9:30

دکتر جعفری

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

8:30

دکتر جعفری

چهارشنبه

...........

.........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

ارتوپدی

8:00

دکتر بدخشان مهر

شنبه

.....

.......

یک شنبه

......

........

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

.......

..........

چهارشنبه

10:00

دکتر بدخشان مهر

پنج شنبه

 

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

زنان و زایمان

8:30

دکتر نعمت صابری

شنبه

8:30

دکتر نعمت صابری

یک شنبه

........

دکتر مهدی پور
 

دوشنبه

8:00

دکتر پورسید

سه شنبه

8:00

دکتر خلعتبری

چهارشنبه

8:00

دکتر خلعتبری

(یک هفته در میان)
 

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

جراحی

........

.........

شنبه

8:30

دکتر ایمانی

یک شنبه

........

.........

دوشنبه

8:30

 دکتر ایمانی

سه شنبه

....................

..............

چهارشنبه

..............

............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

بیهوشی

8:30

دکتر بهتاجی

شنبه

.......

..........

یک شنبه

........

.........

دوشنبه

.......

........

سه شنبه

.......

دکتر مدنی

چهارشنبه

.......

........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

کلیه و مجاری ادرار

8:30

دکتر امیدی

شنبه

.....

..........

یک شنبه

8:30

دکتر امیدی

دوشنبه

8:00

.....

سه شنبه

8:30

دکتر امیدی

چهارشنبه

8:30

دکتر امیدی

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

روان پزشک

8:00

دکتر نخستین

شنبه

.....

...........

یک شنبه

8:00

دکتر نخستین

دوشنبه

8:00

دکتر نخستین

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

..............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

مغز و اعصاب

9:00

........

شنبه

.....

..........

یک شنبه

8:00

دکتر سفیدکار

دوشنبه

.....

..........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

چشم 

.....

......

شنبه

8:00

دکتر محبی

یک شنبه

......

.......

دوشنبه

8:00

.........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

                                                                                   

ویزیت معاینه چشم بیماران دیابتی روزهای شنبه هر هفته صورت می گیرد.

 

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

         

اطفال

.........

...........

شنبه

9:00

دکتر فرهمند

یک شنبه

8:00

.........

دوشنبه

9:00

دکتر فرهمند

سه شنبه

8:00

........

چهارشنبه

..........

..........

پنج شنبه

                                                                                                            

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

     قلب

.........

...........

شنبه

8:00

دکتر ملکی

یک شنبه

.....

.........

دوشنبه

......

.......

سه شنبه

8:00

دکتر ملکی

چهارشنبه

..........

..........

پنج شنبه

 

سونوگرافی:

پزشک متخصص : دکتر آل حبیب

 

تمام ایام هفته بجز پنج شنبه ، علاوه بر بیماران بستری در بخشها ،بیماران سرپایی ( با نوبت قبلی )نیز پذیرش می شوند.


 

 
برنامه شیفت عصر درمانگاه تخصصی :
 
 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 
 
قلب

.....

.....

شنبه

.....

......

یک شنبه

4:30

دکتر ملکی

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

.....

......

چهارشنبه

......

......

پنج شنبه

 
 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

داخلی

4:30

دکتر مظفری

شنبه

.....

......

یک شنبه

....

......

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

.....

......

چهارشنبه

......

......

پنج شنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   3  کل مراجعات:   857