دوشنبه 1 آبان 1396
 
 
کلینیک تخصصی
 

مسئول درمانگاه : خانم حیدر پور

تلفن داخلی : 258

پرسنل بخش 3 پرستار            خدمات 1                    

ساعت شروع به کار درمانگاه :  7:30الی2:30

درمانگاه تخصصی شامل کلینیکهای زیر می باشد:

ارتوپدی – اعصاب و روان- مغز و اعصاب- قلب- جراحی عمومی- چشم- داخلی- زنان و زایمان- کلیه و مجاری ادرار، گوش و حلق و بینی، عفونی ،اطفال و سونوگرافی

                                                                                                                                         

     برنامه شیفت صبح درمانگاه تخصص:

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

داخلی

8:30

دکتر حسنی

شنبه

8:30

دکتر حسنی

یک شنبه

11:00

دکتر فلاح چای

دوشنبه

8:30

دکتر محمد خواه

سه شنبه

11:00

دکتر فلاح چای

چهارشنبه

...........

............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

عفونی

9:30

دکتر تاج

شنبه

8:30

دکتر جعفری

یک شنبه

9:30

دکتر جعفری

دوشنبه

9:30

دکتر تاج

سه شنبه

8:30

دکتر جعفری

چهارشنبه

...........

.........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

ارتوپدی

8:00

دکتر بدخشان مهر

شنبه

.....

.......

یک شنبه

......

........

دوشنبه

.....

......

سه شنبه

.......

..........

چهارشنبه

10:00

دکتر بدخشان مهر

پنج شنبه

 

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

زنان و زایمان

8:30

دکتر نعمت صابری

شنبه

8:30

دکتر نعمت صابری

یک شنبه

........

.........

دوشنبه

8:00

دکتر پورسید

سه شنبه

9:00

دکتر حامی

چهارشنبه

8:00

دکتر حق بین

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

جراحی

........

.........

شنبه

8:30

دکتر ایمانی

یک شنبه

........

.........

دوشنبه

8:30

 دکتر ایمانی

سه شنبه

....................

..............

چهارشنبه

..............

............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

بیهوشی

........

.........

شنبه

.......

..........

یک شنبه

........

.........

دوشنبه

.......

........

سه شنبه

.......

..............

چهارشنبه

8:30

دکتر بهتاجی

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

کلیه و مجاری ادرار

8:30

دکتر گلباغی

شنبه

.....

..........

یک شنبه

........

..........

دوشنبه

8:00

دکتر محمدیان روشن

سه شنبه

.....

..........

چهارشنبه

....

..........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

روان پزشک

8:00

دکتر نخستین

شنبه

.....

...........

یک شنبه

8:00

دکتر نخستین

دوشنبه

8:00

دکتر نخستین

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

..............

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

مغز و اعصاب

9:00

دکتر یوسفخواه

شنبه

.....

..........

یک شنبه

8:00

دکتر سفیدکار

دوشنبه

.....

..........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

چشم 

.....

......

شنبه

8:00

دکتر محبی

یک شنبه

......

.......

دوشنبه

8:00

.........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

......

...........

پنج شنبه

                                                                                   

ویزیت معاینه چشم بیماران دیابتی روزهای شنبه هر هفته صورت می گیرد.

 

 

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

         

اطفال

.........

...........

شنبه

9:00

دکتر فرهمند

یک شنبه

8:00

.........

دوشنبه

9:00

دکتر فرهمند

سه شنبه

8:00

........

چهارشنبه

..........

..........

پنج شنبه

برنامه شیفت عصر درمانگاه تخصصی                                        

                                                                                               

زمان

پزشک متخصص

ایام هفته

 

 

قلب

 

.........

شنبه

4:00

دکتر لزرجانی

یک شنبه

.....

..........

دوشنبه

.....

..........

سه شنبه

......

...........

چهارشنبه

4:00

دکتر لزرجانی

پنج شنبه

                                                                                                                           

 اکو شیفت عصر یک شنبه هر هفته انجام می گیرد.

سونوگرافی:

پزشک متخصص : دکتر آل حبیب

 

تمام ایام هفته بجز پنج شنبه ، علاوه بر بیماران بستری در بخشها ،بیماران سرپایی ( با نوبت قبلی )نیز پذیرش می شوند.


 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   273