سه شنبه 8 فروردین 1396
 
 
كميته بهداشت محيط
چاپ

کارشناس بهداشت محیط : خانم پور مهدی

محل استقرار : طبقه همکف

شرح وظایف کارشناسان بهداشت محیط

1-هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه

2- تهیه مطالب آموزشی و هماهنگی با سوپروایزر آموزشی ، در اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل ( پرستاری – اداری )

3- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی وانجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

4- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب

5- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بربهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی

6- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان

7- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش کلاه دستکش ماسک چکمه و . . . ) وتدارک سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

8- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

9- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

10- نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده .

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/05
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   62