سه شنبه 25 مهر 1396
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ
 
تیم مدیریتی بیمارستان شهید انصاری
 
 
 
  نام و نام خانوادگی: آقای دکتر امیر حسین باقرزاده
سمت: رئیس بیمارستان
 
تحصیلات :دکترای عمومی
تلفن:01342625550
 
 Email:Amir_Bagherzadeh2003@yahoo.com
   
 
  
 
 
نام و نام خانوادگی : آقای مجید غلامپور
سمت: مدیر بیمارستان
 
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت دولتی
تلفن:01342625550
 
Email:gholampour88@chmail.ir
 

 

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی :خانم صدیقه علی نیا 
 
سمت :مدیر خدمات پرستاری
تحصیلات :کارشناس پرستاری
تلفن: 01342627034
 
Email:alinea.sede@gmail.com
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   1084