سه شنبه 12 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیمارستانی
چاپ

دستورکار و اهداف کمیته اورژانس­،­ تعیین تکلیف بیمارستانی:

1 بررسی علل اقامت بیش از اندازه بیماران در بخش های بستری بیمارستان

.2 بررسی علل عوارض بوجود آمده از اقامت بی دلیل بیماران

.3 برخورد با مواردی) دستوراقامت و بستری بیمار بدون توجیه علمی( که به طور مکرر توسط یک پزشک اعمال می گردد در حدود اختیارات بیمارستان

.4 اتخاذ رویکردهای مناسب به منظور کاهش طول اقامت بیماران در بیمارستان

.5 تعیین پروتکل های لازم به ازای هر رشته برای به حداقل رساندن مدت اقامت بیماران

.6 دقت ویژه به تخلیه اورژانس و تعیین تکلیف بیماران زیر 6 ساعت

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   167