پنجشنبه 21 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
چاپ

دبیر کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای: راضیه ترابی- مسئول حقوق گیرنده خدمت
محل دستیابی : طبقه دوم
تلفن داخلی 281:

دستور کار و اهداف کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای:

1- هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت

2- ارائه و ره یافتهای لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی با مراعات ارزشهای متعالی اسلامی در امور پزشکی

3- زمینه ساز اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین بیمارستان

4- ترویج فضایل اخلاقی

5 - مطلع ساختن پرسنل بنحو مقتضی از تصمیمات غیر محرمانه وارشادات کمیته

6- مراعات شئون افراد در ابلاغ تصمیمات و تذکرات و ارشادات

7- ترویج جنبه های تشویقی و مکارم اخلاقی بعنوان الگو

8- تعیین خط مشی بیمارستان برای پاسداری از ارزشهای متعالی

9- طراحی برنامه های مدون برای تحقق اهداف ورزشی در بیمارستان

10- بازتاب فعالیت کمیته در بیمارستان

11- در نظر گرفتن محلی جهت برگزاری مراسم عبادی و مذهبی کارکنان ونظارت برآن

12- نظارت بر مراعات اخلاقی طرح انطباق در بیمارستان

13- نظارت بر رعایت موازین شرعی از جانب کارکنان بیماران و همراهانشان
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   238