شنبه 16 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
معرفی واحد آموزش سلامت
چاپ

معرفی واحد آموزش سلامت

نام مسئول:حدیثه پناهی

سمت:سوپر وایزر آموزش سلامت

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

تلفن داخلی:351

شرح وظایف:

1.انجام نیاز سنجی و تعیین الویتهای آموزش به بیمار

2.تهیه مطالب و رسانه های آموزشی

3.برگزاری جلسات آموزش انفرادی وگروهی

4.تهیه وتدوین برنامه عملیاتی بصورت سالیانه

5.شرکت در برنامه های مرتبط با آموزش بیمار با هماهنگی مدیر پرستاری

6.همکاری با سوپر وایزر بالینی وکنترل عفونت و آموزشی
 

اسامی رابطین آموزش سلامت بیمارستان شهید انصاری رودسر

 

خانم میرزا صالحی

بخش اورژانس

خانم شعبانخواه

بخش داخلی

خانم فرقانی

بخش CCU

خانم نوروزی

بخش ICU

خانم ملکی

بخش جراحی

خانم یوسف زاده

بخش اطفال

خانم نیک سیرت

بخش اتاق عمل

خانم اسماعیل نژاد

بخش دیالیز

خانم رمضانیان

بخش مامایی

         
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   94