سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 فروردین 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/12/11     تعداد دفعات مشاهده 22 بار     ساعت 14:58:52     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان املش

به منظور پیشگیری از ویروس کرونا همه روزه بعد از پایان وقت اداری با نظارت بازرسان بهداشت محیط گندزدایی مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی انجام میگردد.

 به گزارش روابط عمومیشبکه بهداشت و درمان شهرستان املش؛ به منظور پیشگیری از ویروس کرونا همه روزه بعد از پایان وقت اداری با نظارت بازرسان بهداشت محیط گندزدایی مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی انجام میگردد.