سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 27 آبان 1396 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد نظارت بر درمان
چاپ
شرح وظایف کارشناس نظارت برامور درمان
-         جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ،پزشکان ، پیراپزشکان اعم از دولتی و بخش خصوصی و خیریه
-    ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه هاو ضوابط مربوط به خدمات پزشکان پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی ، خصوصی و خیریه
-         بررسی وتکمیل مدارک و پرونده خدماتی ودرخواست های پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی
-         نظارت وارزیابی عملکرد پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه در ارتباط با دستورالعمل های ابلاغ شده به منظور اجرای ضوابط خدمات درمانی و تعرفه های قانونی
-    صدور تاییدیه های مربوط به خدمات و درخواست های پزشکان ،پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آیین نامه های قانونی
-         بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات و تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام نواقض و کمبودها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آنها
-  برآورد نیاز مراکز پزشکی و پیراپزشکی با توجه به وضع موجود و معیارهای تعیین شده . 
-    رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی وارائه گزارش لازم به نظام مافوق به منظور جلوگیری دخالت افراد فاقد صلاحیت درامور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح
-         تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   223