سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 2 آذر 1396 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت خانواده
چاپ

معرفی گروه واحد بهداشت خانواده و شرح وظایف آن :

اداره کل سلامت خانواده یکی از بزرگترین ادارات وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی است ، که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ و میر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبت های اساسی برای کودکان ،جوانان، مادران باردار، میانسالان ، سالمندان کشور می باشد .

تغییر شاخص هایی مثل میزان مرگ و میر کودکان و مادران ، نه تنها به عنوان شاخص های بهداشتی یک کشور اهمیت دارد ، بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته  می شود . بیش از 50% خدمات جاری مراکز ارائه دهنده خدمات در بخش دولتی  به نوعی به فعالیت های این اداره باز می گردد .

خدمات و توانمند یها:

خدمات سلامت خانواده در 4 سطح تعریف می شود :

1- سطح ملی

2- سطح استانی

3- سطح شهرستانی

4- سطح مراکز بهداشتی درمانی

1- وظایف سلامت خانواده در سطح ملی عبارت است از :

- نظارت بر کیفیت فعالیت های جاری در سطوح مختلف ارائه خدمات

- طراحی مدل پایش ها و ارزشیابی برنامه

- آموزش عمومی پرسنل مجری برنامه برای رسیدن به یک باور و اقدام مشترک

- تعیین مسیر کلی برنامه ها ، جهت گیریهای آینده بایدها و نبایدها در هر برنامه

 

2- وظایف سلامت خانواده در سطح استانی عبارت است از :

-          - تعیین مهمترین موانع ارتقای سلامتی مردم استان

-          - طراحی برنامه های مقابله با موانع

-          - اجرای برنامه های ملی

-          - نظارت بر نحوه ارایه خدمات در سطح شهرستان

-          - تدارک و توزیع دارو و تجهیزات هر برنامه

3- وظایف سلامت خانواده در سطح شهرستان عبارت است از:

-          - شناسائی مشکلات

-          - طراحی برنامه بر اساس مشکلات مشاهده شده

-          - اجرای برنامه های ملی و استانی

-          - نظارت و پشتیبانی مراکز بهداشتی – درمانی

4- وظایف سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی در دو شاخه تعریف می شود:

الف : مراکز بهداشتی – درمانی روستائی

ب : مراکز بهداشتی – درمانی شهری

الف : شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی – درمانی روستائی :

- اجرای برنامه های ملی ، استانی ، شهرستانی

- نظارت بر فعالیت های خانه های بهداشت

- تامین تجهیزات و دارو های مورد نیاز

ب : شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی – درمانی شهری :

-          - ارائه خدمات به مادران باردار و بعد از زایمان

-          - ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال

-          - ارائه خدمات باروری سالم

-          - ارائه خدمات به میانسالان

-          - ارائه خدمات به سالمندان

-          - اجرای برنامه های ملی، استانی ، شهرستانی

 

خدمات و توانمندیهای کارشناسان سلامت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان :

-          - شناسائی مشکلات منطقه

-          - اولویت بندی مشکلات

-          - برنامه ریزی

-          - پایش و ارزشیابی برنامه ها

-          - نظارت بر مراکز محیطی

-          - پیگیری کمبود و مشکلات مراکز محیطی

-          - اجرای برنامه ها و طرح های ملی و کشوری

-          - آموزش پرسنل محیطی

-          - هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی

-          - تشکیل کمیته های درون بخشی و برون بخشی

 

خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری :

-          - ارائه خدمات به مادران باردار و بعد از زایمان

-          - ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال

-          - ارائه خدمات باروری سالم

-          - ارائه خدمات به میانسالان

-          - ارائه خدمات به سالمندان

-          - اجرای برنامه های ملی، استانی ، شهرستانی

خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی روستایی :

-          - نظارت برخانه های بهداشت

-          - ارائه خدمت به مادران باردار و و بعد از زایمان

-          - انجام معاینات زنان

-          اجرای کارگاه وکلاسهای آموزشی جهت بهورزان

-          - تامین تجهیزات و داروهای مورد نیاز

-          - پیگیری کمبود های خانه های بهداشت

-          - اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی

-          - نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در خانه های بهداشت 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   248