سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 29 خرداد 1397 English
جستجو:  
فرمها و فرآيندها

رئوس برنامه های واحدتغذیه شامل مواردزیرمی باشد:


1-برنامه ارتقاء فرهنگ وسوادتغذیه ای جامعه

2-برنامه پیشگیری وکنترل کمبودریزمغذی ها

3-برنامه تغذیه گروههای آسیب پذیر.

4-برنامه امنیت غذاوتغذیه ومدیریت تغذیه دربحران

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   405