سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 4 خرداد 1397 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت روان
مرکز بهداشتی درمانی شماره2 شدید روانی خفیف روانی صرع
 
خانه بهداشت جمعیت مورد انتظار بیماریابی درصد پوشش بیماریابی درصد پوشش مورد انتظار بیماریابی بیماریابی درصد پوشش
مشکله 889 2 3 135 6 168.7289089 3 4 4 149.9812523
خرشتم 617 2 10 648 5 202.5931929 2 4   0
پیش بیجار 677 2 1 59 11 406.2038405 2 6 3 147.7104874
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/08/24
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   285