سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 آبان 1396 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت مدارس
تعریف و اهداف واحد بهداشت مدارس
واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان املش می باشد که ایجاد جامعه ای که نوجوانان وجوانانی توانمند و سالم در همه سطوح جسمی، روانی، اجتماعی دارد به صورتی که این جوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها در دوره جوانی بلکه در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآ زندگی کنند ازاهداف این واحد است.به طور کلی واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس با سه هدف زیر فعالیت می نماید:
   1- ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیاز گروه هدف در زمینه های مختلف سلامت برای
اصلاح و بد شیوه های زندگی سالمهبو
  2- افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات بهداشتی درمانی در کلیه ابعاد جسمی،
روانی، اجتماعی و معنوی
  3-فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای گروه هدف
شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس :
1- تدوین برنامه عملیاتی واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس
 
2- نظارت مستمر بر اجرای برنامه های واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات
3-مشارکت در طراحی برنامه های اجرایی سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس
4-مشارکت در تهیه مطالب آموزشی جهت آموزش دانش آموزان ، والدین پرسنل وکارکنان مدارس ومعلمین
5-فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس والدین دانش آموزان وسایرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس
6-مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی بهداشتی
7-مشارکت در طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی منطقه ای در خصوص بررسی وضعیت سلامت دانش آموزان
8- طراحی و تدوین مطالب آموزشی و کمک آموزشی جهت آموزش به دانش آموزان
9- شرکت در برنامه های آموزشی سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس و جامعه
10- آموزش و باز آموزی کارکنان حوزه بهداشت و سایر بخش های مرتبط
11- جمع آوری و تجزیه و تحلیل گزارشات آماری واستخراج شاخص های مربوطه و تهیه
گزارش فعالیت ها جهت ارائه به مقامات مافوق و تهیه پسخوراند مناسب جهت ارائه به واحد
های ذیربط
12- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پیشنهادات و راه حل های علمی و عملی جهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس
13- شرکت در دوره های بازآموزی و آموزشی – سمینار ها و کارگاههای استانی جهت ارتقاء آگاهی های علمی و فنی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   209