سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 2 آذر 1396 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد آموزش بهداشت
چاپ

شرح وظایف واحد آموزش سلامت  

 -     نیازسنجی آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی سلامت انجام شده در شهرستان و طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی .

-         جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت .

-         جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه ها .

-     جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت .

-         نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش و ارتقای سلامت .

-         مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان .

-         نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان .

-         آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزش ، ارتباطی و اطلاع رسانی .

-         طراحی ، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزش در سطح شهرستان .

-         ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان .

سلامت و .... برای کارکنان مرکز بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی .

-         جمع آوری و کنترل آمار ماهیانه فعالیتهای آموزشی مراکز بهداشتی و درمانی .

-         تهیه و نصب نمودار فعالیتهای آموزشی مراکز و خانه های بهداشت .

-     هماهنگی و همکاری با بسیج سازندگی سپاه ناحیه املش در ارتباط با برنامه آموزشی تحت عنوان بسیجی الگوی زندگی سالم و جمع آوری آمار و اطلاعات آموزشی و تحویل آن به استان .

-         هماهنگی با تمام واحدهای ستادی جهت تشکیل جلسات و برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی سالیانه .

-         ارسال عملکرد به استان .

-         برآورد فرم ها ودفاتر سالیانه مربوط به واحد آموزش سلامت و تحویل آنها به مراکز و خانه های بهداشت .

-         ارزشیابی رسانه های تولید شده در ستاد مراکز بهداشتی و درمانی و ارسال وثبت آن درسامانه ارس

-         همکاری با ادارات تابعه جهت برگزاری جلسات آموزشی ومناسبتهای بهداشتی.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   269