سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 30 آبان 1396 English
جستجو:  
رئوس برنامه هاي واحد بهداشت حرفه اي
چاپ
  رئوس برنامه های در دست اجرای بهداشت حرفه ای :
·          بهداشت کشاورزی
·         تربیت بهگر (ایستگاه امداد)
·         کنترل ومقابله با صدا در محیط کار
·         بهسازی کارگاههای قالی بافی روستایی (بقا)
·         بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای
·         بهداشت حرفه ای درمعادن
·         طرح بازنشتگی پیش از موعد مشاغل سخت وزیان آور
·         ارگونومی در محیط کار
·         بهداشت پرتوکاران (پرتوهای غیریونیزان) صنایع
·         ساماندهی روشنایی محیط کار
·         سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
·         خدمات بهداشت حرفه ای بیمارستانها
·         نظارت بر عملکرد شرکت های بهداشت حرفه ای استان
·         برنامه سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت حرفه ای
·         برنامه کنترل گرد وغیار سیلیس در محیط کار
·         برنامه حذف آزبست در محیط کار
·         برنامه کاهش و حذف جیوه از محیط های کار
·         برنامه  کنترل سرب در محل کار
·         برنامه نظارت بر خانه ها و مراکز  بهداشت کار
·         برنامه نظام هماهنگ طبقه بندی و برچسب گذاری  مواد شیمیایی (GHS)
طب کار(معاینات سلامت شغلی)
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   239