سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 4 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد امور دارويي
چاپ

دکتر سیده حوریه حسینی امام

تحصیلات: دکترای داروسازی

مسئول امور دارویی مرکز بهداشت شهرستان

شرح وظایف در حوزه دارویی


1- کنترل و نظارت مداوم بر امور انبار داروئی که وظیفه تحویل داروهای درخواست شده از شرکتهای داروئی و کنترل تعداد و نوع اقلام و تاریخ انقضاء آنها و نیز تحویل داروها و اقلام بهداشتی درخواست شده از سوی مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت را به مراکز مذکور به عهده دارد

2- رسیدگی، کنترل و پاسخ دادن درخواستهای مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تحت پوشش که به واحد امور داروئی تحویل داده می شود بر حسب نیاز مراکز، موجودی شرکتهای داروئی و موجودی انبار

3- بازرسی وسر کشی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت تحت پوشش به طور مداوم و کنترل ایرادها و بی نظمی ها و اشکالات موجود و تکمیل چک لیست های مربوطه

4- درخواست و خرید داروهای بهداشتی و درمانی (داروهای مکمل و تنظیم خانواده)

5- تامین شیر خشک مصنوعی جهت کودکان گروه هدف و توزیع آن در سطح واحد های محیطی با هماهنگی گروه بهداشت خانواده

6-اجرای برنامه های آموزشی

7- شرکت در جلسات کارشناسی (معاونت و مرکز بهداشت)

8-جمع آوری وگزارش آمار فعالیت های انجام یافته و آمارهای دارویی

9- نظارت ، پایش و تامین داروهای مورد نیاز طرح بیمه روستایی

10- اقدامات لازم جهت جلوگیری ازانقضاء تاریخ مصرف داروها

11- ارسال آخرین بخشنامه ها و لیست قیمتی به مراکز تابعه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   111