سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 تیر 1398 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد نظارت بر درمان
چاپ
 
صادق امین
 مسئول نظارت بر درمان شهرستان املش
شرح وظایف کارشناس نظارت برامور درمان

- جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ،پزشکان ، پیراپزشکان اعم از دولتی و بخش خصوصی و خیریه

- ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه هاو ضوابط مربوط به خدمات پزشکان پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی ، خصوصی و خیریه

- بررسی وتکمیل مدارک و پرونده خدماتی ودرخواست های پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی

- نظارت وارزیابی عملکرد پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه در ارتباط با دستورالعمل های ابلاغ شده به منظور اجرای ضوابط خدمات درمانی و تعرفه های قانونی

- صدور تاییدیه های مربوط به خدمات و درخواست های پزشکان ،پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آیین نامه های قانونی

- بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات و تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام نواقض و کمبودها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آنها

- برآورد نیاز مراکز پزشکی و پیراپزشکی با توجه به وضع موجود و معیارهای تعیین شده .

- رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی وارائه گزارش لازم به نظام مافوق به منظور جلوگیری دخالت افراد فاقد صلاحیت درامور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح

- تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   2  کل مراجعات:   453