سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت مدارس
 
اکرم احمدی شاد

کارشناس سلامت نوجونان، جوانان، مدارس

و

کارشناس مدیریت کاهش خطر بلایا مرکز بهداشت شهرستان

تعریف و اهداف واحد بهداشت مدارس


واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان املش می باشد که ایجاد جامعه ای که نوجوانان وجوانانی توانمند و سالم در همه سطوح جسمی، روانی، اجتماعی دارد به صورتی که این جوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها در دوره جوانی بلکه در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآ زندگی کنند ازاهداف این واحد است.به طور کلی واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس با سه هدف زیر فعالیت می نماید:

ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیاز گروه هدف در زمینه های مختلف سلامت برای
اصلاح و به شیوه های زندگی سالم

2- افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات بهداشتی درمانی در کلیه ابعاد جسمی،

روانی، اجتماعی و معنوی

فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای گروه هدف

:شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

تدوین برنامه عملیاتی واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس


  نظارت مستمر بر اجرای برنامه های واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات

مشارکت در طراحی برنامه های اجرایی سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

مشارکت در تهیه مطالب آموزشی جهت آموزش دانش آموزان ، والدین پرسنل وکارکنان مدارس ومعلمین

فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس والدین دانش آموزان وسایرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی بهداشتی

مشارکت در طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی منطقه ای در خصوص بررسی وضعیت سلامت دانش آموزان

  طراحی و تدوین مطالب آموزشی و کمک آموزشی جهت آموزش به دانش آموزان

  شرکت در برنامه های آموزشی سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس و جامعه

  آموزش و باز آموزی کارکنان حوزه بهداشت و سایر بخش های مرتبط

  جمع آوری و تجزیه و تحلیل گزارشات آماری واستخراج شاخص های مربوطه و تهیه

گزارش فعالیت ها جهت ارائه به مقامات مافوق و تهیه پسخوراند مناسب جهت ارائه به واحدهای ذیربط

تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پیشنهادات و راه حل های علمی و عملی جهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

13- شرکت در دوره های بازآموزی و آموزشی – سمینار ها و کارگاههای استانی جهت ارتقاء آگاهی های علمی و فنی
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/31
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   564