سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت روان

                                                                                      

 
 معصومه مشعوفی
مسئول واحد بهداشت روان شهرستان

 

شرح وظایف:

1- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی بمنظور آشنایی مردم به اصول بهداشت روان با استفاده از وسایل ارتباط جمعی.

2- تهیه وتنظیم استانداردهای لازم جهت برنامه های بهداشت روان و نظارت بر اجرای آنها

3- شرکت در جلسات و ارایه نظرات مشورتی وتخصصی

4- انجام آزمونهای روانی

5- تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به بهداشت روان جهت نگهدااشتن سلامت روانی و پیشگیری از بروز بیماریهای روانی.

6- نظارت بر حسن جریان امور مراکز در زمینه بهداشت روان و کوشش در بهبود و گسترش آنها.

7- نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنها در انجام وظایف محوله.

8- برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت کارکنان بهداشتی شاغل درمراکز بهداشتی .

9-جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار ماهانه و ارسال آن به مرکز بهداشت استان.
  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   1  کل مراجعات:   615