سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بهداشت خانواده
چاپ

                                                                         

 

عادله امین
مسئول واحد بهداشت خانواده و تنظیم جمعیت و مدارس مرکز بهداشت شهرستان
شماره تماس مستقیم :42730601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زینب حاجی زاده
کارشناس پرستاری - مامایی مرکز بهداشت شرستان

 معصومه رحیمی
کارشناس سلامت کودکان مرکز بهداشت شهرستان
 
 زینب جانعلی پور
کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان
 

 
 
 :معرفی گروه واحد بهداشت خانواده و شرح وظایف آن

اداره کل سلامت خانواده یکی از بزرگترین ادارات وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی است ، که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ و میر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبت های اساسی برای کودکان ،جوانان، مادران باردار، میانسالان ، سالمندان کشور می باشد .

تغییر شاخص هایی مثل میزان مرگ و میر کودکان و مادران ، نه تنها به عنوان شاخص های بهداشتی یک کشور اهمیت دارد ، بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود . بیش از 50% خدمات جاری مراکز ارائه دهنده خدمات در بخش دولتی به نوعی به فعالیت های این اداره باز می گردد .

خدمات و توانمند یها:

خدمات سلامت خانواده در 4 سطح تعریف می شود :

1- سطح ملی

2- سطح استانی

3- سطح شهرستانی

4- سطح مراکز بهداشتی درمانی

1- وظایف سلامت خانواده در سطح ملی عبارت است از :

- نظارت بر کیفیت فعالیت های جاری در سطوح مختلف ارائه خدمات

- طراحی مدل پایش ها و ارزشیابی برنامه

- آموزش عمومی پرسنل مجری برنامه برای رسیدن به یک باور و اقدام مشترک

- تعیین مسیر کلی برنامه ها ، جهت گیریهای آینده بایدها و نبایدها در هر برنامه

2- وظایف سلامت خانواده در سطح استانی عبارت است از :

- - تعیین مهمترین موانع ارتقای سلامتی مردم استان

- - طراحی برنامه های مقابله با موانع

- - اجرای برنامه های ملی

- - نظارت بر نحوه ارایه خدمات در سطح شهرستان

- - تدارک و توزیع دارو و تجهیزات هر برنامه

3- وظایف سلامت خانواده در سطح شهرستان عبارت است از:

- - شناسائی مشکلات

- - طراحی برنامه بر اساس مشکلات مشاهده شده

- - اجرای برنامه های ملی و استانی

- - نظارت و پشتیبانی مراکز بهداشتی – درمانی

4- وظایف سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی در دو شاخه تعریف می شود:

الف : مراکز بهداشتی – درمانی روستائی

ب : مراکز بهداشتی – درمانی شهری

الف : شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی – درمانی روستائی :

- اجرای برنامه های ملی ، استانی ، شهرستانی

- نظارت بر فعالیت های خانه های بهداشت

- تامین تجهیزات و دارو های مورد نیاز

ب : شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی – درمانی شهری :

- - ارائه خدمات به مادران باردار و بعد از زایمان

- - ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال

- - ارائه خدمات باروری سالم

- - ارائه خدمات به میانسالان

- - ارائه خدمات به سالمندان

- - اجرای برنامه های ملی، استانی ، شهرستانی

خدمات و توانمندیهای کارشناسان سلامت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان :

- - شناسائی مشکلات منطقه

- - اولویت بندی مشکلات

- - برنامه ریزی

- - پایش و ارزشیابی برنامه ها

- - نظارت بر مراکز محیطی

- - پیگیری کمبود و مشکلات مراکز محیطی

- - اجرای برنامه ها و طرح های ملی و کشوری

- - آموزش پرسنل محیطی

- - هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی

- - تشکیل کمیته های درون بخشی و برون بخشی

خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری :

- - ارائه خدمات به مادران باردار و بعد از زایمان

- - ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال

- - ارائه خدمات باروری سالم

- - ارائه خدمات به میانسالان

- - ارائه خدمات به سالمندان

- - اجرای برنامه های ملی، استانی ، شهرستانی

خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی روستایی :

- - نظارت برخانه های بهداشت

- - ارائه خدمت به مادران باردار و و بعد از زایمان

- - انجام معاینات زنان

- اجرای کارگاه وکلاسهای آموزشی جهت بهورزان

- - تامین تجهیزات و داروهای مورد نیاز

- - پیگیری کمبود های خانه های بهداشت

- - اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی

- - نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در خانه های بهداشت

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/31
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   705