سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 20 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد آموزش بهداشت
چاپ
  
مسئول واحد آموزش بهداشت شهرستان
 
حمید رضایی

شرح وظایف واحد آموزش سلامت

- نیازسنجی آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی سلامت انجام شده در شهرستان و طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی .

- جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت .

- جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه ها .

- جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت .

- نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش و ارتقای سلامت .

- مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان .

- نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان .

- آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزش ، ارتباطی و اطلاع رسانی .

- طراحی ، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزش در سطح شهرستان .

- ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان .

سلامت و .... برای کارکنان مرکز بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی .

- جمع آوری و کنترل آمار ماهیانه فعالیتهای آموزشی مراکز بهداشتی و درمانی .

- تهیه و نصب نمودار فعالیتهای آموزشی مراکز و خانه های بهداشت .

- هماهنگی و همکاری با بسیج سازندگی سپاه ناحیه املش در ارتباط با برنامه آموزشی تحت عنوان بسیجی الگوی زندگی سالم و جمع آوری آمار و اطلاعات آموزشی و تحویل آن به استان .

- هماهنگی با تمام واحدهای ستادی جهت تشکیل جلسات و برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی سالیانه .

- ارسال عملکرد به استان .

- برآورد فرم ها ودفاتر سالیانه مربوط به واحد آموزش سلامت و تحویل آنها به مراکز و خانه های بهداشت .

- ارزشیابی رسانه های تولید شده در ستاد مراکز بهداشتی و درمانی و ارسال وثبت آن درسامانه ارس

     - همکاری با ادارات تابعه جهت برگزاری جلسات آموزشی ومناسبتهای بهداشتی.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   643