سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد آمار
چاپ
 
مسئول واحد آمارشهرستان 
فرهاد زارع پور کلیشمی
شماره تماس متقیم:42730933
معرفی واحد آمار

نیل به اهداف توسعه بدون دسترسی به اطلاعات موثق ممکن نیست همچنانکه برنامه ریزی بر پایه مدارک در جوامع پیشرفته و توسعه یافته گواه این مدعی است. با توجه به محدودیت منابع، استفاده از اطلاعات و شاخص ها جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران و سیاستگزاران بسیار حیاتی است. به خصوص در عرصه بهداشتی، به منظور ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات و مراقبت های بهداشتی اهمیت دسترسی به اطلاعات بیشتر نمایان می گردد.
شرح وظایف واحد :
بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات به منظورگج دستیابی به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات
بکارگیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار
سرپرستی و نظارت بر کارگروههای مختلف جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های موجود و مشخص نمودن اهداف سیستم ها
جمع آوری اطلاعات درزمینه مطالعات قبلی سیستم ، فرم های ورودی ، خروجی ، گردش عملیات رایانه ای فایل ها ، پایگاه داده ها و بررسی گردش عملیات دستی
تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقاکارایی سیستم موجود با توجه بهارائه مشخصات کامل ورودی ها ، خروجی ها ، فایل ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص
مطالعه و تحقیق و تهیه طرح ها درزمینه بکارگیری فناوری اطلاعات دردستگاههای دولتی
طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی سیستم
طراحی ورودیها ، خروجی ها و استاندارد مناسب در کلیه مراحل کار
تهیه و تدوین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ، پشتیبانی و حفاظت سیستم ایانه ای
جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات و همکاری در تهیه فرم های اطلاعاتی
تهیه و تدوین و ارایه به موقع مستندات کلیه مراحل سیستم تا عملیاتی شدن آن
تعیین محدودیت سیستم و پیش بینی توسعه آن در آینده
مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظرات مشورتی به مقامات مافوق
مطالعه و ارزیابی فعالیت ها ، سیستمها و روش های موجود و ارائه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
همکاری با قسمت داده آمایی و ارزیابی جهت رفع اشکالات احتمالی و بهبود کیفیت کار و جمع آوری اطلاعات
مشارکت در سیمینارهای تخصصی و ارائهنتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به فناوری اطلاعات
انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارائه نتایجبه مقامهای مافوق
بررسی برنامه های مقدماتی و تدوین برنامه های آموزشی و کار آموزی
واحد کامپیوتر
نمونه وظایف ومسئولیت ها:
− نصب و راه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ها و دستگاه های جانبی
− همکاری با کارشناسان شبکه و سیستم های پایه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز
− مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه های فن آوری سخت افزاری و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای سطح کیفی سخت افزار های مرکز
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/24
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1204