سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 4 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بيماريها

معرفی و شرح وظایف واحد پیشگیری از بیماریها

 مجید معرفتی

سرپرست واحد مبارزه با بیماریها و کارشناس بیماریهای غیرواگیر

 

شماره تماس مستقیم 42729555
 
 

امان الله علیزاده کارشناس بیماریهای واگیر

 

 
 

حسن علیزاده مسئول زنجیره سرما

 

 

 محمود محبوبی مسئول واحد هاری

 

1-جمع آوری اطلااعات مربوط به سلامت وبیماری درشهرستان وتجزیه وتحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها ومشکلات بهداشتی شایع در شهرستان وبرنامه ریزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها

2-اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند

3-داشتن توانایی لازم حهت مقابله با همه گیری بیماریهای مختلف

4-آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها

5-ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان

6-تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان ونگهداری آنها درشرایط و دمای مناسب و توزیع آنها درسطح مراکز واکسیناسیون شهرستان جهت انجام واکسیناسون گروه های هدف

7-برنامه ریزی جهت اجرای واکسیناسیون مناطق و جمعیت های آسیب پذیر به منظور پیشگیری از بروز بیماری

8-برنامه ریزی جهت اجرای مراقبت از بیماری ها در اتباع بیگانه به منظور کنترل بیماری

9-انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان و هاری در افراد حیوان گزیده(

شرح وظایف کاردان مبارزه با بیماریها :

1-همکاری و همراهی با پزشک و سایر کارشناسان مربوط در تیم بازدید از خانه های بهداشت

2-همکاری با کارشناس مربوط در تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه

3-انجام خدمات محدود و مجاز در زمینه مبارزه با بیماریها و بررسیهای مقدماتی

4-همکاری با کارشناسان مربوطه در آموزش بهداشت به کارکنان تحت آموزش

5-بازدید از منازل تحت پوشش خانه های بهداشت جهت نظارت بر اجرای روند برنامه های مختلف از جمله برنامه ایمنی در منزل

6-همکاری در امر آموزش بهداشت عمومی با کارشناسان مربوط

  7-پیگیری موارد مشکوک به کم کاری مادرزادی تیروئید و PKU و ...

  8-مشاوره با زوجهای ناقل تالاسمی

  9-شرکت در کلاسهای آموزشی برگزار شده در ستاد شبکه بهداشت

10-انجام سایر امور مربوط ارجاعی

 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   580