سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفي و شرح وظايف واحد بيماريها
 

  

مجید معرفتی 

مسئول واحد مبارزه با بیماریها

 

شماره تماس مستقیم 42729555

  
 

سیده سکینه حسینی  گورجی

کارشناس بیماریهای غیر واگیر

  
 

حسن علیزاده

مسئول زنجیره سرما

  

  رضا مهدوی ملکوتی

تکنسین واحد هاری

  
 

 

 
 
 

 معرفی و شرح وظایف واحد پیشگیری از بیماریها

 

1-جمع آوری اطلااعات مربوط به سلامت وبیماری درشهرستان وتجزیه وتحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها ومشکلات بهداشتی شایع در شهرستان وبرنامه ریزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها

2-اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند

3-داشتن توانایی لازم حهت مقابله با همه گیری بیماریهای مختلف

4-آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها

5-ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان

6-تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان ونگهداری آنها درشرایط و دمای مناسب و توزیع آنها درسطح مراکز واکسیناسیون شهرستان جهت انجام واکسیناسون گروه های هدف

7-برنامه ریزی جهت اجرای واکسیناسیون مناطق و جمعیت های آسیب پذیر به منظور پیشگیری از بروز بیماری

8-برنامه ریزی جهت اجرای مراقبت از بیماری ها در اتباع بیگانه به منظور کنترل بیماری

9-انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان و هاری در افراد حیوان گزیده(

شرح وظایف کاردان مبارزه با بیماریها :

1-همکاری و همراهی با پزشک و سایر کارشناسان مربوط در تیم بازدید از خانه های بهداشت

2-همکاری با کارشناس مربوط در تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه

3-انجام خدمات محدود و مجاز در زمینه مبارزه با بیماریها و بررسیهای مقدماتی

4-همکاری با کارشناسان مربوطه در آموزش بهداشت به کارکنان تحت آموزش

5-بازدید از منازل تحت پوشش خانه های بهداشت جهت نظارت بر اجرای روند برنامه های مختلف از جمله برنامه ایمنی در منزل

6-همکاری در امر آموزش بهداشت عمومی با کارشناسان مربوط

  7-پیگیری موارد مشکوک به کم کاری مادرزادی تیروئید و PKU و ...

  8-مشاوره با زوجهای ناقل تالاسمی

  9-شرکت در کلاسهای آموزشی برگزار شده در ستاد شبکه بهداشت

10-انجام سایر امور مربوط ارجاعی

 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   809