سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 11 فروردین 1399 English
جستجو:  
مطالب آموزشي واحد بهداشت محيط
چاپ

ردیف

عنوان

دانلود

1

راهنمای صدور گواهی بهداشت

دانلود

2

راهنمای طبقه بندی پسماند بهداشت محیط

دانلود

3

مراحل تدوین و تصویب پیوست سلامت

دانلود

4

مقاله بازبینی قانون ماده ۱۳

دانلود

5

مقاله تحلیل موضوعی مقالات بهداشت محیط

دانلود

6

مقاله چالش بازرسان

دانلود

7

مقاله چالشهای موجود در بازرسی بهداشت محیط

دانلود

8

مقاله میزان اثربخشی بازدید از سامانه های آبرسانی

دانلود

9

مقاله میزان فعالیت بازرسان بهداشت محیط

دانلود

10

مقاله وضعیت مراکز فوریتهای بهداشت محیط

دانلود

11

دستورالعمل مقابله محیطی با بیماری آنفلونزای فوق حاد پردگان

دانلود

12

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

دانلود

13

دستورالعمل استخر شنا

دانلود

14

دستورالعمل خود اظهاری و پایش پسماندهای پزشکی

دانلود

15

دستورالعمل صدور کارت بهداشت پیشخوان دولت

دانلود

16

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها

دانلود

 17مطالب اموزشی در خصوص بهداشت آریشگاها و سالن های زیبایها
دانلود 

نرم افزار های مورد نیاز برای سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط

1

موزیلا فایر فاکس 52 ای اس آر

دانلود

2

سیلورلایت 32 بیتی

دانلود

3

سیلورلایت 64 بیتی

دانلود

   
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   444