سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 دی 1397 English
جستجو:  
فرمها و آئين نامه هاي واحد بهداشت حرفه اي
چاپ

فرم ها و آیین نامه های واحد بهداشت حرفه ای شبکه و مرکز بهداشت شهرستان املش

ردیف

عنوان

لینک دانلود

1

فرم بازرسی کارگاه های تک واحدی

دانلود

2

فرم بازرسی کارگاه های چندواحدی

دانلود

3

راهنما و دستورالعمل بهداشت کشاورزی

دانلود

4

راهنمای اندازه گیری روشنایی محیط کار

دانلود

5

فصل چهارم قانون کار(کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار)

دانلود

6

قوانین کار مرتبط با بهداشت حرفه ای

دانلود

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   384