سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 16 تیر 1399 English
جستجو:  
شاخص هاي واحد بهداشت مدارس

اهم شاخص های بهداشت مدارس

 1- درصد دانش آموزانی که تحت پوشش برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس هستند

2- درصد دانش آموزانی که معاینه غربالگری شده اند

3- درصد دانش آموزانی که معاینه پزشکی شده اند

4-درصد دانش آموزانی که ارجاع سطح یک داشته اند

 

 5-درصد دانش آموزانی که ارجاع سطح دو داشته اند

6- درصد دانش آموزانی که اختلال بینایی دارند

7- درصد دانش آموزانی که اختلال شنوایی دارند

8- درصد دانش آموزانی که اختلال رفتاری دارند

9- درصد دانش آموزانی که مبتلا به رشک و شپش سر هستند

10- درصد دانش آموزانی که دارای دندان پوسیده هستند

11- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان زیرz-score-3است

12- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بالایz-score2+ است

13- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score +2z-score 3+است

14- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score 1z-score + 2+   است

15- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score 23z-score --است

16- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان زیرz-score-3 است

17- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان بینz-score 23z-score --است

18- درصد دانش آموزان متوسطه اول که BMI  آنان کمتراز 5و5 است

19-درصد دانش آموزان متوسطه اولکه BMI  آنان بین 85 و95 است

20- درصد دانش آموزانمتوسطه اولکه BMI  آنان بالای95 و95 است

21- درصد دانش آموزان متوسطه اول که نمودار قدبه سن آنان بالای صدک 97 است

22- درصد دانش آموزان متوسطه اول که نمودار قدبه سن آنان درصدک 3 وزیر3است

23- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI  آنان کمتراز 5و5 است

24- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI  آنان بالای95 و95 است

25- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI  آنان بالای95 و95 است

26- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که نمودار قدبه سن آنان بالای صدک 97 است

27- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که نمودار قدبه سن آنان درصدک 3 وزیر3است

28- درصد دانش آموزانی که واکسن یادآوردوم دریافت نموده اند

29- درصد دانش آموزانی که واکسن توام بزرگسال دریافت نموده اند

30- درصد دانش آموزانی که خدمات حمایتی دریافت نموده اند

31- درصد دانش آموزان آموزش دیده در زمینه (سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیر از بیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات وپدیکولوز)

32- درصد کارکنان مدرسه آموزش دیده در زمینه(سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیر از بیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات وپدیکولوز)

33- درصد اولیاء دانش آموزان آموزش دیده در زمینه(سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیری ازبیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات و پدیکولوز)

 شایان ذکراست شاخص های فوق می بایست به تفکیک جنس ، مقطع تحصیلی و شهر وروستا تهیه گردد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/10
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  426
امروز :  0
دیروز :  0