سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 16 تیر 1399 English
جستجو:  
شاخص هاي واحد بهداشت محيط
چاپاستخراج: سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت

                                                                                                         تهیه و تنظیم: جواد علیمرادی، کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان املش

بهداشت محیط

نام شاخص

شهرستان

1396

درصد جمعیت تحت پوشش آب ( طبق تعریف شرکت آب و فاضلاب)

89.20

درصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند*

100.00

درصد خانوارهای روستایی که به شبکه عمومی آب آشامیدنی
دسترسی دارند.

99.67

درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده اند.

روستایی

97.5

شهری

100

درصد خانوارهای روستایی که فاضلاب را به روش های
بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.

32.65

درصد خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی برخوردارند.

90.02

درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش های بهداشتی
جمع آوری و دفع می کنند. (1)

71.07

درصد خانوارهای روستایی که فضولات حیوانی را به
روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.

62.15

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش موادخوراکی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی

شهری

90.63

روستایی

91.97

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش موادخوراکی دارای معیارهای بهداشتی

شهری

72.14

روستایی

57.71

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی

شهری

96.52

روستایی

86.79

درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی

شهری

70.43

روستایی

54.71

درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند

شهری

84.15

روستایی

75.41

تعداد مراکز تهیه نوزیع معرفی شده به دادگاه به علت استعمال جوش شیرین

27

تعداد مراکز اماکن عمومی و تهیه نوزیع معرفی شده به دادگاه با ماده 13 و 1

4

تعداد شکایت سامانه 190 بررسی شده

51

تعداد کل موارد کلرسنجی آب آشامیدنی روستایی

9833

درصد موارد مطلوب کلرسنجی آب آشامیدنی روستایی

57.98

تعداد کل موارد کلرسنجی آب آشامیدنی شهری

1393

درصد موارد مطلوب کلرسنجی آب آشامیدنی شهری

94.75

تعداد کل نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی روستایی

681

درصد نمونه برداری میکروبی مطلوب آب آشامیدنی روستایی

97.5

تعداد کل نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی شهری

103

درصد نمونه برداری میکروبی مطلوب آب آشامیدنی شهری

100

تعداد کل موارد کلرسنجی استخرهای شنا

86

درصد موارد مطلوب کلرسنجی استخرهای شنا

58.13

تعداد کل نمونه برداری میکروبی استخر شنا

54

درصد نمونه برداری میکروبی مطلوب استخر شنا

81.48

تعداد کل نمونه برداری مواد غذایی

657

=

92.54

تعداد کل نمونه برداری نان از نانوایی های تحت پوشش

563

درصد نمونه برداری مطلوب نان از نانوایی های تحت پوشش

93.07

تهیه و تنظیم : جواد علیمرادی


کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان املش

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/02
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  491
امروز :  0
دیروز :  0