سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 16 تیر 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد بهداشت مدارس

رئوس برنامه ها ی واحد بهداشت مدارس :

1-معاینات مقدماتی و پزشکی کودکان بدو ورود به دبستان

2-معاینات مقدماتی و پزشکی دانش آموزان ورودی مقطع متوسطه اول

3-معاینات مقدماتی و پزشکی دانش آموزان ورودی مقطع متوسطه دوم

4-معاینات پزشکی کارکنان مدارس

5-معاینات پزشکی دانشجویان ورودی گروه پزشکی وپیراپزشکی

6-واکسیناسیون نوآموزان ابتدایی

7-واکسیناسیون دانش آموزان 16-14 ساله

8- مدارس مروج سلامت

9-بهبود سلامت دهان ودندان دانش آموزان

10-آموزش تغذیه وآهن یاری دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه اول ودوم

11 - پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس در مقاطع مختلف تحصیلی

12-بررسی وضعیت بهداشت محیط وایمنی مدارس

13-برنامه آموزش بهداشت دانش آموزان ، والدین ، کارکنان مدارس

14-طرح ملی شیر مدارس

15-بررسی ید در ادرار دانش آموزان 10- 8 ساله مقطع ابتدایی

16-پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی در دانش آموزان

رئوس برنامه های واحد سلامت جوانان

1-ارتقاء آگاهی جوانان 29-18 ساله شهرستان در ارتباط باپیشگیری از مرگ به واسطه حوادث حمل ونقل

-پیشگیری از مرگ جوانان با رویکرد تربیت مربی در سطح مراکز با برگزاری دورههای آموزشی و کار گاههای مرتبط برای مراقبین سلامت مراکز و بهورزان خانه های بهداشت وآموزش برای جمعیت تحت پوشش

2- ارتقاءآگاهی جوانان 29-18ساله در خصوص در ارتباط با ابعاد ازدواج سالم وپایدار

- برگزاری کارگاههای آموزش ترویج ازدواج سالم در سطح شهرستان ازطریق واحد های ستاد ی و واحد های محیطی

- برگزاری کارگاههای مهارت آموزی و توانمند سازی در زمینه انتخاب همسر در سطح ستادی ومحیطی

- برگزاری کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده برای بهورزان خانه های بهداشت و آموزش آبشاری آن برای جمعیت تحت پوشش مراکز

3-ارتقاءآگاهی جوانان 29-18ساله در خصوص رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پر خطر

-برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از رفتارهای پر خطر در جوانان از قبیل اعتیاد –سوء مصرف مواد –تحرک بدنی –تغذیه و...... در سطح ستاد ی ومحیطی

-برگزاری کارگاههای اصلاح شیوه زندگی درجوانان

4- افزایش پوشش مراقبت جوانان 29-18 ساله

-انجام معاینات دوره ای جوانان در سطح مراکز و خانه های بهداشت

5- برگزاری برنامه های مربوط به هفته سلامت جوان در خرداد و هفته ازدواج در شهریور

6-پایش وارزیابی برنامه های مربوط به جوانان از طریق سامانه و پایش حضوری از مراکز و خانه های بهداشت شهرستان

7- تهیه پسخوراند برنامه ها و ارسال آن به مراکز
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/10
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  360
امروز :  0
دیروز :  0