سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه هاي واحد بهداشت حرفه اي
چاپ
رئوس برنامه های در دست اجرای بهداشت حرفه ای :
· بهداشت کشاورزی
· تربیت بهگر (ایستگاه امداد)
· کنترل ومقابله با صدا در محیط کار
· بهسازی کارگاههای قالی بافی روستایی (بقا)
· بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای
· بهداشت حرفه ای درمعادن
· طرح بازنشتگی پیش از موعد مشاغل سخت وزیان آور
· ارگونومی در محیط کار
· بهداشت پرتوکاران (پرتوهای غیریونیزان) صنایع
· ساماندهی روشنایی محیط کار
· سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
· خدمات بهداشت حرفه ای بیمارستانها
· نظارت بر عملکرد شرکت های بهداشت حرفه ای استان
· برنامه سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت حرفه ای
· برنامه کنترل گرد وغیار سیلیس در محیط کار
· برنامه حذف آزبست در محیط کار
· برنامه کاهش و حذف جیوه از محیط های کار
· برنامه کنترل سرب در محل کار
· برنامه نظارت بر خانه ها و مراکز بهداشت کار
· برنامه نظام هماهنگ طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی (GHS)
طب کار(معاینات سلامت شغلی)
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/02
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   374