سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 20 فروردین 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه هاي واحد آمار
چاپ
رئوس برنامه واحد

برگزاری جلسه آموزشی در خصوص نحوه تکمیل فرمهای آماری وشاخصهای پوسترجهت بهورزان
نظارت از مراکز وخانه های بهداشت، کنترل آمارها وشاخصهای ارائه شده با اطلاعات موجود
ارسال پس خوراند به مراکزوخانه های بهداشت درصورت وجود اشکال
ارائه نتایج حاصل از نظارت های صورت گرفته به معاونت بهداشتی شبکه
کنترل وبررسی آمارها وشاخصهاتوسط واحدهای ستادی وارسال پس خوراند لازم
رسم نمودارهای مقایسه ای شاخصها به تفکیک مراکز
تشکیل جلسه باکاردانهای مراکزوباحضور کارشناسان ستادی وتهیه صورتجلسه
 • تدوین برنامه عملیاتی واحد آمار

تهیه فرم زمان بندی آمارهای بهداشتی و ارسال به کلیه خانه های بهداشت ومراکز
تکثیر فرمهای آماری وشاخصهای بهداشتی وتوزیع به مراکز وخانه های بهداشت
تکمیل فرم گزارش وضعیت ارسال وصحت آماردرواحدهای ستادی
جمع آوری فرم گزارش وضعیت آماربصورت فصلی از واحدهای ستادی
ارسال پس خوراند به مراکز دارای اشکال
ارائه گزارش وضعیت آمار مراکز به معاونت بهداشتی جهت اطلاع ازوضعیت موجود
تشکیل کمیته آمار وارائه نمودارهای تهیه شده وتهیه صورتجلسه

تشکیل جلسه باکاردانهای مراکزوباحضور کارشناسان ستادی به منظور بررسی اشکالات
برگزاری جلسه آموزشی جهت کاردانهای رابط آمارمراکزوکارشناسان ستادی درخصوص نحوه محاسبه ی شاخصهای 92 وتحویل بسته آموزشی مربوطه
انجام آزمون وارزشیابی اطلاعات وتوانایی کاردانهای رابط آمار

بررسی وتجزیه وتحلیل آمارها وشاخصها ومقایسه آنها در مقاطع مختلف زمانی در قالب تهیه جدول و رسم نمودار
پیگیری وجمع آوری شاخصهای مراکز وخانه های بهداشت
کار با نرم افزار فرابر (ابزار یکپارچه سازی دانش آماری و اطلاعاتی)
 • ثبت ماهیانه فر م مراجعین سرپایی مراکز
 • ثبت موارد مرگ بر حسب سن و جنس
 • بخش ها ( فرم 602 مشخصات واحدهای بهداشتی ودرمانی
 • – 603 مشخصات آزمایشگاه –
 • 604 مشخصات پرتونگاری ها-
 • 605 مشخصات واحد های توانبخشی ) و ارسال آنلاین توسط برنامه فرابر
 • ثبت کلیه جدوال مربوط به زیج حیاتی
 • بررسی و رفع نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای ستاد و مراکز
 • رفع نقص و مشکلات موجود در کامپیوترهای ستاد وشبکه
 • کنترل و به روزرسانی نرم افزار صدور تعرفه در مراکز و دریافت اطلاعات دوره ای و ارسال به واحد کامپیوتر استان
 • به روز نگهداری سرویس اینترنت پرسرعت
 • راه اندازی و بروز رسانی و رفع مشکلات مربوط به برنامه ویزیت الکترونیک

برنامه های جاری :

"زیج حیاتی"
کلیه برگه های زیج حیاتی استان در ابتدای سال از شهرستان های تابعه جمع آوری کنترل و در نرم افزار مربوطه که در واحد آمار استان طراحی گردیده وارد می شود .اطلاعات جداول زیج حیاتی در سطح خانه های بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ،شهرستان و استان جمع بندی و شاخص های مربوطه استخراج می گردد . این شاخص ها در اختیار کلیه کارشناسان و مدیران جهت اتخاد تصمیم و برنامه ریزی قرار داده می شود .
"سرشماری"
عبارتست از شمارش و محاسبه تعداد کل نفرات یا اشیای مورد نظر یا تعداد کل نفراتی که در یک کشور زندگی می کنند.
در ابتدای هرسال جهت شناسایی گروههای هدف برای ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت روستایی، سرشماری سالیانه(تحت عنوان شناسایی جمعیتی زیست محیطی )انجام میشود که اطلاعات جمعیتی در فرم استخراج اطلاعات سرشماری توسط بهورزان جمع آوری شده و بعد از جمع بندی نهایی وارد نرم افزار سرشماری شده و پس از بررسی و تحلیل اولیه جهت استفاده در دسترس گروه ها و واحد های مربوطه قرار می گیرد .
روند انجام سرشماری :
 • بررسی کامل پوشه های خانوار در خانه های بهداشت و تکمیل و رفع نقص آنها با سرشماری خانه به خانه توسط بهورزان
 • جمع بندی آمار سرشماری و رفع مغایرت ها بین فرم های مختلف و ارسال به مرکز استان
 • تهیه و تدوین شاخص های بهداشتی مراکز وشهرستان
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   381