سه شنبه 1 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
اخبار و تازه های مرکز کاشت حلزون
Rss
12:07 1399/04/29
جلسه دوم رئیس مرکز کاشت حلزون گیلان با معاونین سازمان بهزیستی استان گیلان برگزار گردید.
12:52 1399/02/31
جلسه مشترک تعیین کاندیداتوری کاشت حلزون شنوایی گیلان بین مرکز کاشت حلزون شنوایی گیلان و امیراعلم تهران بصورت وبینار برگزار شد.
07:41 1399/02/11
برگزاری جلسه بین اعضای کاشت حلزون شنوایی استان گیلان جهت ارائه راهکارهایی به منظور بهبود عملکرد پذیرش بیماران
14:30 1398/11/20
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب مجوز نهایی کاشت حلزون شنوایی، بعنوان چهاردهمین مرکز کاشت حلزون شنوایی کشور گردید.
16:56 1398/11/10
اولین جلسه کمیسیون کاشت حلزون شنوایی گیلان جهت بررسی پرونده های بیماران کاندیدای کاشت حلزون گیلان برگزار شد
16:52 1398/11/10
نشستی با هدف مشاوره و توجیه حضور فعال والدین کودکان ناشنوا در روند درمان کودکان برگزار شد
08:21 1398/11/05
چهارمین جلسه ژورنال کلاب مباحث کاشت حلزون با حضور آقای دکتر نعمتی و سایر اساتید ، دستیاران ، دانشجویان و اعضاء تیم توانبخشی کاشت حلزون برگزار گردید.
08:36 1398/11/03
جلسه رئیس مرکز کاشت حلزون گیلان با معاونین سازمان بهزیستی استان گیلان برگزار گردید.