یکشنبه 15 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/04/03     تعداد دفعات مشاهده 45 بار     ساعت 12:03:18     گروه خبری اخبار بیمارستان امیرالمومنین

دومین کارگروه آموزش به بیمار در تاریخ 99/4/3 با حضور اعضای اصلی کارگروه برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع):

دومین  کارگروه آموزش به بیمار در تاریخ 99/4/3 با حضور اعضای اصلی کارگروه، رئیس کارگروه(جناب آقای دکتر فقیه)، معاونت آموزشی(جناب آقای دکتر سلطانی مقدم)، رئیس بخش چشم(جناب آقای دکتر مدقالچی)، مدیریت پرستاری(سرکار خانم حسین زاده)، دبیر کارگروه(سرکار خانم جنت سلیمانی کامران، سوپروایزر آموزش به بیمار) و سایر همکاران محترم با هدف بررسی موانع و مشکلات آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای لازم در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد